Kompetenshöjning kring tillgänglighet och anläggningar

Tillgänglighet till idrottsanläggningar handlar om så mycket mer än att det finns anpassad parkering, elektriska dörröppnare och en rullstolsramp. De som planerar och ansvarar för byggnation av anläggningar behöver ta med erfarenhet och kunskap från representanter från parasporten tidigt i sina projekt.

Sidan uppdaterades: 20 oktober 2023

I går förmiddag samlades cirka 40 personer på Eriksdalsbadet för att få mer kompetens i frågor som handlar om tillgänglighet på idrottsanläggningar. De flesta deltagarna var tjänstepersoner med ansvar för tillgänglighet och anläggningar i Stockholmsregionens kommuner.

Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning med Thomas Wilhelm, som till vardags arbetar som stadsplanerare med inriktning på tillgänglighet och användbarhet. Tomas gav oss många bra och mindre bra exempel på hur tillgängligheten fungerar på arenor och offentliga platser både i Sverige och utomlands. Därefter informerade Henrik Schöldström, handläggare för anläggningsstöd hos oss på RF-SISU Stockholm, om projektstöd och anläggningsstöd som idrottsföreningar kan söka via oss.

Förmiddagen avslutades med en paneldiskussion och en frågestund. I panelen satt Vicky Wedin, Mikael Åkerberg och Magnus Krossen – alla aktiva paraidrottare med stor erfarenhet kring anläggning och tillgänglighet – samt dagens föreläsare Thomas Wilhelm, som till vardags arbetar som stadsplanerare och dessutom varit instruktör och ledare för personer med funktionsnedsättning inom flera idrotter.

Önskemål om en referensanläggning

Samtalen rörde väldigt viktiga frågor och deltagare var rörande överens om att det skulle vara bra att starta samarbete kring ett pilotprojekt där en referensgrupp från både paraidrotten och från oss på RF-SISU skulle vara med tidigt i projektet för att bidra med kunskap, erfarenheter och diskutera lämpliga platser att bygga en referensanläggning på.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att samtalen och diskussionerna gav en hel del aha-upplevelser och tankar om framtida projekt. Vår förhoppning är att vi till att börja med ska kunna hitta en väg att samarbeta kring en referensanläggning i regionen.

Träffen arrangerades av oss på RF-SISU Stockholm i samarbete med Parasport Stockholm.

Läs mer om stöd till utrustning för parasport här.

Från vänster ser ni Camilla Johansson samordnare Intressepolitik på RF-SISU Stockholm, Peter Melander sakkunnig Parasport på RF-SISU Stockholm, dagens föreläsare Thomas Wilhelm, Henrik Schöldström handläggare för anläggningsstöd på RF-SISU Stockholm, Eddie Björketun på Parasport Stockholm samt Cinnika Beiming distriktsidrottschef på RF-SISU Stockholm.

Sidan publicerades: 20 oktober 2023