Stöd för idrottsföreningar vid en kris

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. För att vara väl förberedd och snabbt kunna agera vid en kris är det bra att ha en krishanteringsplan att luta sig mot.

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2023

Stöd vid framtagandet av en krishanteringsplan som kan användas vid ett akut tillstånd

De här fem punkterna kan vara ett stöd vid framtagandet av en krishanteringsplan.

  1. Ta fram en plan för hantering vid akuta tillstånd, exempelvis hur ledare ska agera vid ut- eller inrymning.
  2. Upprätta en telefonlista till berörda inom föreningen som snabbt behöver informeras vid en akut kris samt ha en plan för hur ni ska kommunicera internt och externt.
  3. Upprätta en telefonlista till berörda aktörer. Polis, räddningstjänst och personer inom kommunen eller andra relevanta funktioner som man snabbt kan behöva komma i kontakt med. Kontaktuppgifter till föreningar som nyttjar samma idrottsytor kan också vara bra att ha tillgång till. Säkerställ att listan är uppdaterad.
  4. Undersök hur krisstödet ser ut i din kommun och i vilka situationer som krisstödet kan aktiveras. I kommunerna finns det krisstödsgrupper exempelvis POSOM- Psykiskt- och socialt omhändertagande.
  5. Upprätta en lista med information om vart vårdnadshavare och barn kan vända sig för stöd. Säkerställ att inblandade (tränare, anställd personal med flera) får stöd, särskilt viktigt att barn och unga tas om hand.

Stöd vid förebyggande trygghetsarbete i föreningen

Läs mer om hur din förening kan arbeta med trygga idrottsmiljöer
Kontakta gärna din idrottskonsulent på RF-SISU Stockholm för stöd

Ladda ner en pdf Pdf, 258 kB. med informationen ovan samt kontaktinformation till viktiga instanser som är bra att ha till hands om det händer något akut.

Sidan publicerades: 5 oktober 2023