Distriktsstämman 2022 genomförd

RF-SISU Stockholms Distriktsstämma arrangerades för tredje året i rad digitalt. Claes Thunblad valdes om som ordförande och Charlotta Åkerhielm valdes in som ny styrelseledamot. Caroline Silverudd Lundbom lämnar styrelsen efter fyra år.

Sidan uppdaterades: 29 september 2022

Claes Thunblad öppnade stämman med att blicka bakåt men även framåt.

– 2021 var ett år som utmanade oss ganska rejält. I vår verksamhetsberättelse ser vi idrottens betydelse i samhället. Tack till alla föreningar, förbund och ledare, nu hoppas vi att många stannar kvar inom idrotten men även återvänder nu när vi kan se pandemin i backspegeln, sade han.

På stämman presenterades också traditionsenligt de två mottagarna av våra utmärkelser ”Årets barn och ungdomsförening och ”Årets barn och ungdomsledare”.

Claes Thunblad pratade om det kommande valet och RF-SISU Stockholms valprogram där fokus är på anläggningsfrågan och det stora behovet av idrottsytor i Stockholmsdistriktet.

I verksamhetsinriktningen för 2022-2023 som antogs av stämman lyfts särskilt att tillgången till idrottsytor för att utöva verksamhet är helt avgörande för idrottsrörelsens utveckling.

– RF-SISU Stockholm, förbunden och föreningarna ska gemensamt arbeta stenhårt för att öka tillgången till idrottsytor och idrottsmiljöer.

Att anläggningsfrågan är oerhört viktig visar de två motioner som inkommit till stämman, som besvarades respektive bifölls. Det innebär att vi fortsatt ska samordna vårt gemensamma påverkansarbete och avsätta mer resurser för det – samt att lyfta anläggningssituationen inte minst för idrotter som nyttjar luft, mark och vatten.

– Det blev bra diskussioner under kvällen och det märks verkligen att anläggningsfrågan berör. Vi är alla överens om att tillgången till anläggningar och andra idrottsmiljöer är oerhört viktig för idrottsrörelsen i vårt distrikt, säger Claes Thunblad.

Sidan publicerades: 24 mars 2022