Distriktsstämman 2021 genomförd!

RF-SISU Stockholms distriktsstämma arrangerades för andra året i rad digitalt. Stämman summerade ett annorlunda och unikt år som inneburit många förändringar och stora utmaningar för idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2022

Claes Thunblad valdes till ny ordförande medan Hanna Wistrand och Hans-Göran Elo blev invalda som nya ledamöter i styrelsen, samtidigt lämnade Azuka Nnamaka styrelsen efter sex år. Även Lars Lundquist lämnade styrelsen efter två år. Ett stort tack från RF-SISU Stockholm till er för era viktiga insatser genom åren!

Doris Högne Rydheim, som varit tillförordad ordförande, inledde stämman med att rikta ett stort tack till alla idrottsföreningar, idrottsförbund och idrottsledare för samarbetet under detta år. Hon poängterade även att Coronapandemin kommer att påverka idrottsrörelsen under en längre tid framöver.

– Det var fint att vi även i år, under rådande situation, kunde genomföra distriktsstämman i en digital miljö. Det fungerade riktigt bra, säger Cinnika Beiming, distriktsidrottschef på RF-SISU Stockholm.

Varmt tack till Tommy Ohlström, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, för din insats som mötesordförande vid distriktsstämman.

Sidan publicerades: 23 mars 2021