Björn Eriksson pratade idrottens nya strategi på välbesökt Distriktsidrottsstämma

Många idrotter var på plats när årets Distriktsidrottsstämma arrangerades på Folkes i Huddinge Centrum den 17 mars. Som vanligt var det bra diskussioner om idrottens utveckling och förutsättningar i Stockholmsdistriktet.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2022

Stockholmsidrottens ordförande Peter Larsson, som blev omvald, inledde stämman med att betona vikten av att antalet idrotts- och aktivitetsytor i Stockholm ökar. Särskilt med tanke på den stora inflyttningen. Han lyfte också det självklara i att idrotten ska stimulera föreningar som jobbar med integration

Peter Larsson.

Efter Peter Larssons inledning tog Stockholmsidrottens styrelseledamot Azuka Nnamaka över mikrofonen för ett samtal med RF:s ordförande Björn Eriksson om idrottens nya strategi ”Från triangel till rektangel”.

Stämman valde Anna Iwarsson, Doris Högne Rydheim, Stefan Bessman samt den nye styrelseledamoten Stefan Bengtsson till styrelsen. Henric Hedberg tackade för sig efter fyra år.

Henric Hedberg tackades av med blommor efter sin tid i styrelsen.

Det välbesökta årsmötet är som vanligt ett bra tillfälle för olika idrotter att mötas.

– Det är roligt att se och träffa så många idrottsföreträdare. Distriktsidrottsstämman är verkligen ett bra tillfälle att mötas över idrottsgränserna, säger Cinnika Beiming, distriktsidrottschef.

Sidan publicerades: 18 mars 2016