IK Bolton - Årets Barn- och Ungdomsförening 2016

IK Bolton tilldelas Stockholmsidrottens pris ”Årets Barn- och Ungdomsförening”.
– Det är väldigt hedrande att få den här utmärkelsen och ett kvitto på att idrottsrörelsen uppskattar värdegrundsstyrd verksamhet, som vi tillämpar dagligen, säger Gunnar Lundgren ordförande i IK Bolton.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2022

Juryns motivering:

IK Boltons handbollsverksamhet bygger på värderingar, gemenskap och ständig utveckling. Utgångspunkten är alla barns rätt att växa utifrån sina individuella förutsättningar. Alla är välkomna till Bolton. Vid sidan av själva spelet läggs stor vikt på social gemenskap, sammanhållning och hur man bemöter varandra utanför planen. Dokumenterade ambitioner mot mobbning och kränkningar får genomslag i verkligheten. Idrottens möjligheter att ge barn och ungdomar glädje och trygghet tas tillvara. Bolton är – i hård konkurrens – mycket värdiga utmärkelsen Årets Barn- och Ungdomsförening 2016.

Vincent Alm, 13 år, spelare i IK Bolton var den som nominerade föreningen till ”Årets barn- och ungdomsförening 2016”.

– Sedan jag varit med i IK Bolton har de alltid jobbat för att alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas. Det spelar ingen roll vilken bakgrund eller vilka förutsättningar man har, säger han.

Gunnar Lundgren tycker det är kul att få uppskattning för föreningens värdegrundsarbete med barn- och ungdomsidrott.

– Det ger energi för ännu mer utveckling och att fortsätta jobba med detta, för ingenting är perfekt.

För IK Bolton är det visionen och värderingarna som visar vägen.

– Det är ett bra uttryck för det är ju så. Vi har mer än 1 000 spelare, ledare och föräldrar som arbetar för visionen att IK Bolton ska bli Sveriges ledande klubb för barn- och ungdomshandboll, säger Gunnar Lundgren.

Han berättar att föreningens mål är att erbjuda alla barn och ungdomar en glädjefylld, handbollsteknisk, fysisk och social utveckling inom föreningen.

– Det gäller för den som är nybörjare, till den som har särskilda fysiska förutsättningar och för de som har olympiska drömmar. Utbildningen ska alltid vara nivåanpassad efter varje individs förutsättningar, säger Gunnar Lundgren.

I Vincent Alms nominering skrev han bland annat: ”Alla spelare har fått vara delaktiga i hur man ska spela på planen men också i hur man ska bete sig mot varandra”.

– Klubben jobbar exempelvis mot mobbning. Så fort ledarna i föreningen får höra talas om mobbning tar de upp det på en gång utan att vänta, säger Vincent Alm.

IK Bolton har tre värdeord som alla i föreningen känner till och använder praktiskt: engagemang, gemenskap och ständig utveckling.

– Sedan använder vi oss av beteendeexempel. Engagemang kan vara att vi har glädje och trygghet för alla när de deltar i aktiviteter med IK Bolton. Trygghet är viktigt, ingen ska vara rädd eller känna sig otrygg runt våra aktiviteter, säger Gunnar Lundgren.

Hur skapar man glädjefyllda aktiviteter?

– Bland annat genom att ha regelbundna möten med barnen, även om det är olika för varje lag. Det är viktigt att ledarna lyssnar på barnen. Där kommer vi tillbaka till tryggheten, säger Gunnar Lundgren och fortsätter:

– En annan sak kan vara att få ständiga utmaningar, att man kopplar ihop glädje till motsatsen till tråkigt. Då är vi inne på det vi kallar för ständig utveckling.

Varje år utvecklar IK Bolton utbildningarna de har med föreningens ledare.

– Varje år reviderar vi vår vision och värdegrund och ser över om något behöver ändras. Då bestäms också vilka fokusområden vi ska ha. I år är ett av våra fokusområden ”Den Boltonkompetenta tränarutbildningen”. Det är en kombination av handbollsteknik och ledarskap.

Vad är roligast med att vara med i IK Bolton?

– Gemenskapen, det hejas alltid på och det sägs aldrig negativa saker. I en del andra föreningar jag varit med i har det varit annorlunda. Föräldrar och ledare vill alltid spelarnas bästa. Jag känner alltid att det är kul att komma till träningen, säger Vincent Alm.

Pontus Gyllensten

Sidan publicerades: 17 mars 2016