Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsansvarig i styrelse, kommitté, grupp, råd

Värdegrundsansvarig är ett viktigt ansvar att ha i sin förening.

Sidan uppdaterades: 10 juli 2023

Att ha en tydlig ansvarsfördelning i föreningen är alltid viktigt så också i frågan runt värdegrund.
Vad innebär det? Vem är det som har ansvaret? Ansvar för föreningen har alltid styrelsen gemensamt.

Plats:

Microsoft Teams

Datum:

onsdag 4 oktober 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 10 juli 2023