Strategisk styrelseutbildning - stadgar och policys

I ditt förtroendeuppdrag styrs arbetet av stadgar och föreningspolicys, vad innebär det?

Sidan uppdaterades: 10 juli 2023

Som förtroendevald i styrelsen har du ett solidariskt ansvar tillsammans med dina styrelsekollegor att ni följer era stadgar och att era policys är uppdaterade och att det finns vetskap och kunskap om dessa i verksamheten.

Plats:

Microsoft Teams

Datum:

tisdag 26 september 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 10 juli 2023