Strategisk Styrelseutbildning - Funktion - Ordförande och sekreterare

Denna kväll riktar sig till dig som har en funktionen som ordförande eller sekreterare i din föreningens styrelse. Erfarenhetsutbyten och information för att stärka dig i din roll.

Sidan uppdaterades: 20 december 2022

Innehåll:

•Vi startar kvällen med gemensam information om en styrelses arbete och det som är gemensamt för era roller i en styrelse
•Vi delar oss för fortsatt arbete med de olika funktionerna var för sig
•Varje grupp går igenom vad rollen specifikt innebär
•Ordförande – att sammankalla och leda styrelsen
•Sekreterare – att dokumentera och arkivera styrelsens arbete


Målgrupp:Föreningens ordförande och sekreterare

Kostnad: Kostnadsfri

Varmt välkomna!

Plats:

Digitalt

Datum:

tisdag 30 maj 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 20 december 2022

Kontakt

Catharina Conrad

Idrottskonsulent

070-380 48 98

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Huddinge