Skattefrågor

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2023

RF-SISU Stockholm samarbetar med Skatteverket för att öka kunskapen kring skattefrågor inom idrotten.

RF-SISU Stockholm och Riksidrottsförbundet erbjuder rådgivning och hjälp med allt som berör föreningens ekonomi, skatter och avgifter.

Allmänt om idrott och skatter

Idrottsföreningar är i regel ideella föreningar men ska ändå lämna in skattedeklaration varje år (inkomstdeklaration 3). Mer information om reglerna hittar du här

Har den ideella föreningen inga rörelseintäkter som ska beskattas, kan man ansöka om befrielse från att lämna deklaration. Länk till blankett

En ny tjänst! Vägledning i hur en förening ska deklarera

Den 1 januari 2019 införde Skatteverket nya regler gällande redovisning av arbetsgivaravgifter. Föreningar som är arbetsgivare och betalar arbetsgivaravgifter ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Det innebär att du i januari 2020 inte ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften.

Idrottsföreningar som inte redovisar arbetsgivaravgifter eller gör skatteavdrag utan endast lämnar kontrolluppgift för t.ex. idrottsutövare behöver inte lämna arbetsgivardeklaration på individnivå utan kan fortsätta lämna kontrolluppgift en gång per år.

Kontrolluppgifter

För inkomståret 2019 lämnar du kontrolluppgifter som vanligt senast 31 januari 2020.
Mer info gällande idrottsföreningar
Läs mer om den nya regeln på Skatteverket

Webbseminarier

Skatteverket erbjuder populära webbseminarier för föreningar "Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration" och "Idrottsföreningen som arbetsgivare". Klicka på länken så ser du de aktuella seminarierna just nu:

Läs mer och se tillgängliga seminarier på Skatteverkets hemsida

Sidan publicerades: 10 oktober 2022