För SDF

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2023

RF-SISU Stockholm är en stödorganisation till idrottsrörelsen i Stockholm. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt SDF genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SDF

Varje förbund har en idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Stockholm som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har funderingar. Ni kan även vända er direkt till berörda kollegor hos oss gällande olika sakfrågor såsom exempelvis Parasport, Idrottsombudet för barn och ungdomsidrott, Anläggningsstöd, Elit, samordning av våra gemensamma mötesplatser och påverkansarbete.

I högerspalten hittar ni kontaktpersoner för ert SDF. Surfar ni från en mobil hittar ni den längst ned.

Samverkansmodellen

För att utveckla den operativa samverkan mellan SF/SDF/IF och RF-SISU distrikten har en samverkansmodell tagits fram. Modellen består av tre delar som erbjuds samtliga SF utifrån deras önskemål och behov.

Läs om samverkansmodellen på Riksidrottsförbundets sidaLänk till extern webbplats

SDF-stöd

RF-SISU Stockholm ansvarar för att fördela SDF-stödet som är en del av det stöd som RF-SISU Stockholm årligen erhåller från Region Stockholm. Läs mer om stödet här. och som ska fördelas till Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF)/regionala idrottsförbund i distriktet.

Sidan publicerades: 12 maj 2023


Alla SDF har en egen kontaktperson - Klicka på er idrott för att hitta kontaktpersonen för ditt SDF.