Projektstöd för idrottsförening

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Idrottsföreningar kan söka Projektstöd för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Stockholms idrottskonsulenter.

Syftet med Projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025 samt att möjliggöra för fler att vara en del av idrottsrörelsen.

Under perioden 2022-2023 har två övergripande utmaningar prioriterats:
✔️ Inkludering av underrepresenterade grupper
✔️ Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Hur söker man projektstöd?

Som idrottsförening kan man antingen söka medel hos sitt eget specialidrottsförbund eller kontakta en idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Stockholm. Vi som RF-SISU-distrikt har inga medel som går att söka via IdrottOnline. Förutsättningen är istället att göra en plan tillsammans med konsulenten hos oss. Kontaktuppgifter till den konsulent som ansvarar för just din idrott hittar du i högerspalten.

Idrottslyftet - en del av flera delar inom projektstödet för idrottsföreningar.

Från och med den 1 januari 2020 delas det ekonomiska stödet Idrottslyftet upp i ett par olika typer av stöd inom idrottsrörelsen för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. Ett av dessa stöd är projektstödet för idrottsföreningar. Övriga stöd som Idrottslyftet fördelas till är:

  • Ett verksamhetsstöd till specialidrottsförbunden (SF) inom barn- och ungdomsidrott samt paraidrott.
  • Ett stöd till RF-SISU distrikten för att kunna ge föreningar ytterligare stöd i förändringsarbetet Strategi 2025.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022