Återstartsstöd

Sidan uppdaterades: 27 februari 2023

Med återstartsstödet vill vi stimulera föreningar till en uppstart av verksamhet efter Coronapandemins effekter, med möjlighet att göra extra insatser för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Coronapandemin har lett till att många barn och unga, ledare och andra eldsjälar har lämnat idrotten och att engagemanget i föreningarna har minskat. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Vill din förening göra något kopplat till återstart, ta kontakt mer er idrottskonsulent. Klicka här för att hitta er idrottskonsulent.

 

Sidan publicerades: 10 oktober 2022