Logotyp

Välkommen till Stiftelsen Solbacka

Stiftelsen Solbacka bildades 1953 och har som ändamål att främja utbildning.
Stiftelsen förvaltar ett kapital som har sitt ursprung i en donation av förre rektorn på Solbacka läroverk, Folke Goding.

 

KONTAKT Stiftelsen Solbacka

Ordförande

Christoffer Öqvist
mbl 076-698 38 68
epost christoffer.oqvist@regionsormland.se

Sekreterare

Per Blomberg
tfn 070-225 75 99
e-post pblomberg1@gmail.com