Unga tjejer banar vägen för framtiden hos Malmköpings gymnastikförening

Elin Andersson, 16 år, och Ruth Eklånge, 17 år, är inte bara aktiva truppgymnaster i Malmköpings gymnastikförening, de är också båda ledare i föreningen och sitter med som ungdomsledamöten i styrelsen.

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

Att axla rollen som både aktiv, ledare och styrelsemedlem kan låta mycket, särskilt när man bara är tonåring, men för Elin och Ruth har det varit ett självklart val att engagera sig i gymnastikföreningen i Malmköping.

- Det hela började med att vi fick frågan om att bli hjälpledare till en gymnastikgrupp. Med åren mognade vi in i rollen som huvudledare och på den vägen var det. När vi sen fick frågan om att gå med i styrelsen kändes det som ett självklart val att tacka ja.

Både Elin och Ruth är inne på sitt femte år som både ledare och styrelsemedlem och att sitta med i en styrelse är inte ett så tungt och svårt uppdrag som många kanske tror.

- Att sitta med i en styrelse är inte så krävande, man bidrar med det man kan och hjälps åt som en förening och styrelse tillsammans, säger Elin. Man behöver inte heller vara någon expert för att gå med, tillägger Ruth.

Båda tjejerna påpekar att det är viktigt att även yngre i föreningar får frågan om att engagera sig i exempelvis styrelsearbete.

- Det är kul att vara engagerad för att man känner att man är delaktig även fast man är yngre. Att man tror att det bara är de vuxna som arbetar i en styrelse, att man då kan bidra med något som ung känns bra.”

I klippet nedan berättar Elin och Ruth mer om varför de valt att engagera sig i föreningens styrelse och vad deras upplevelse är av rollen som styrelsemedlem.

 

Bristen på ledare har gjort att tjejerna under en period valt bort det aktiva idrottsutövandet till förmån för rollen som ledare

Malmköpings gymnastikförening har likt många andra en brist på ledare och tjejerna har därför valt att ta ett kliv tillbaka från sitt eget idrottsutövande under en period för att hjälpa till att hålla föreningen vid liv.

- Vår ledare gör just nu militärtjänstgöring vilket gjorde att vi hoppade på hennes plats som ledare, bland annat för vårt eget lag och tog då ett kliv tillbaka i vårt eget idrottande, säger Elin. Vi gjorde det för att vi ska kunna hålla föreningen vid liv, utan ledare kan vi inte erbjuda träningar för de aktiva och då måste vi stänga ner lag vilket skulle vara jättetråkigt, tillägger Ruth.

Båda tjejerna planerar att återgå till att vara mer aktiva igen inom truppgymnastiken om ett tag. Men säger klart och tydligt att de kommer att fortsätta engagera sig både som ledare och i styrelsen även om de börjar träna igen.

Svårt att hitta personer som vill engagera sig

Orten Malmköping, där föreningen huserar, har drygt 2000 invånare vilket gör det svårt att hitta människor som vill engagera sig – konkurrensen är stor mellan ortens föreningar.

- Vi är en mindre ort och färre väljer att engagera sig, där med blir det svårare för oss att hitta ledare men också andra som vill hjälpa till på olika sätt, exempelvis i styrelsen. Vi försöker ta vara på alla som på något sätt visar ett intresse – stort som smått, unga som vuxna.

Hos gymnastikföreningen har rollen som hjälpledare varit en nyckel för att få fler att hjälpa till, exempelvis har de ett antal föräldrar som tagit sig an den rollen och hjälper till på träningar för barn och ungdomar.

- Det är väldigt uppskattat att ha ett extra stöd på träningarna, då kan vi som är utbildade ledare fokusera på idrotten och hjälpledarna ser till att det är ordning och reda.

På frågan om vad man konkret kan göra för att få fler att vilja engagera sig är svaret enkelt:

- Ställ frågan och var också tydlig med att förklara vad uppdraget innebär, blir svaret nej första gången – våga fortsätta fråga. Inte så att det blir tjatigt, men var inte rädda för att ställa frågan flera gånger, till slut kanske det släpper. Och öppna dörren till en ledarträff eller ett styrelsemöte så att de som är intresserade har möjlighet att få en inblick i vad det faktiskt innebär.

Sidan publicerades: 2 maj 2024