Södermanlands Fotbollförbund vill få fler kvinnliga ledare till fotbollen

Södermanlands Fotbollförbund satsar på att få fler kvinnliga ledare till fotbollen, detta genom projektet Female Football Coach Södermanland (FFC Södermanland).

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

- Syftet med projektet är att öka antalet utbildade kvinnliga ledare i Södermanland och i förlängningen hoppas vi att detta ska bidra till att ett kvinnligt ledarnätverk i distriktet skapas, säger Marcus Holmberg, biträdande kanslichef och fotbollsutvecklare på Södermanlands Fotbollförbund (SöFF).

Projektet startade redan under 2021 när SöFF erbjöd en Tränarutbildning C (idag SvFF D) kostnadsfritt för kvinnor. Tanken då var att påbörja arbetet med att öka antalet kvinnliga ledare i Södermanland.

- Vi hade en förhoppning om att fortsätta erbjuda kvinnliga ledare olika typer av fortbildningsträffar och inspirationsträffar som skulle mynna ut i ett kvinnligt ledarnätverk, dock satte pandemin stopp för det mesta som planerades under året.

Under 2024 återstartades FFC Södermanland genom att erbjuda kvinnliga ledare att kostnadsfritt delta på Stockholms Fotbollförbunds symposium riktat till kvinnor i februari. Som ytterligare ett led i projektet bjöds kvinnliga ledare in till en temadag den 28 februari i samband med Damlandslagets play off-match mot Bosnien-Hercegovina på Tele2 Arena.

Kvinnliga fotbollstränare i Sörmland som träffas under en temadag i februari.

Ett antal av de kvinnliga fotbollsledarna som deltog under temadagen den 28 februari.

- Förutom satsningarna i februari öppnade vi redan i november 2023 upp anmälan till en kostnadsfri tränarutbildning UEFA C för kvinnliga tränare. Utbildningen, som innefattade såväl teori som praktikpass, startade den 9 mars i år med 24 tränare utspridda från hela Södermanland.

Förbundet vill få fler kvinnliga förebilder ute i föreningarna i distriktet

I dagsläget är endast 6 procent av alla licensierade tränare på UEFA B-nivå i Sverige kvinnor och bristen på kvinnliga förebilder är en av anledningarna till att fler tjejer än killar slutar med fotboll i tonåren.

- Målsättningen med projektet är att fler kvinnliga ledare ska fortsätta sin ledarkarriär längre. Vi vill få fler utbildade kvinnliga ledare och ett stort kvinnligt ledarnätverk där erfarenhetsutbyte sker. På så sätt kan vi på sikt också få fler kvinnliga förebilder ute i föreningarna. Lyckas vi med detta arbete ser vi att projektet även kan påverka idrottsrörelsens jämställdhetsmål om att andelen kvinnliga och manliga ledare inom respektive idrott ska uppgå till minst 40 procent, säger Marcus.

Av alla anmälda deltagare till tränarutbildning UEFA C 2023 var 13 deltagare (av totalt 82 anmälda) kvinnor.

- Att vi i år nästan har dubblat antalet kvinnliga deltagare till tränarutbildningen är en positiv trend. Parallellt med FFC Södermanland har vi också påbörjat ett arbete med att få fram statistik över hur många kvinnliga ledare som finns verksamma ute i våra sörmländska föreningar.

Sidan publicerades: 27 mars 2024