Registerutdrag - krav även vid feriearbete

Nu är det många idrottsföreningar som håller på att rekrytera ungdomsledare inför sommarens aktiviteter.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2023

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. Alla som kommer att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska lämna begränsat registerutdrag till sin uppdragsgivare.

Läs mer på rf.se

Sidan publicerades: 15 maj 2023