Inkluderingsarbetet förändras
- så påverkas Sörmland

En inkluderande idrott är en idrottsrörelse som finns tillgänglig för alla. Riksidrottsförbundet och samtliga distrikt har under flera år arbetat med olika projekt för att nå ut till det RF-SISU benämner som idrottssvaga områden. Som namnet antyder, är det områden där deltagandet i idrottsföreningar är låg och i vissa fall nästintill obefintlig. Nytt från regeringen är nu att växla upp arbetet, men mot de områden som klassificeras som utsatta områden.

Sidan uppdaterades: 25 april 2023

Hur RF-SISU distrikten jobbar med inkludering styrs på uppdrag från regeringen och olika mandatperioder präglar givetvis i allra högsta grad distriktens ramar och förutsättningar för inkluderingsarbetet. I regeringens budget för 2023 tillförs ett årligt stöd på 100 miljoner kronor till idrotten. En satsning som förhoppningsvis gäller under en treårsperiod. Stödet ska stärka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden samt i angränsande områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag. 

Detta beslut påverkar arbetet i Sörmland på flera vis. Ett gediget förberedelsearbete är nu i startgroparna för att se hur RF-SISU Sörmland ska kunna implementera arbetet i vårt distrikt på bästa sätt. Vi vill ge barn och ungdomar i utsatta områden en positiv upplevelse av idrotten och en meningsfull fritid. Upplevelser i form av rörelse och träning men framförallt att få chansen att vara en del av ett bra sammanhang, där idrotten kan vara en motkraft till att barn och unga hamnar i kriminalitet.

De klassificerade utsatta områdena i Sörmland finns i Eskilstuna och Södertälje och det är där vårt fokus kommer att vara, men vi behöver också se över hur vi ska arbeta med övriga idrottssvaga områden i länet, där det redan finns etablerade samarbeten.

"Idrottsrörelsen är på en resa, vi kallar det för strategi 2025 och det är vårt gemensamma förändringsarbete. Att idrott är till för alla överallt är en central del av det arbetet och det känns därför både självklart och efterlängtat att kunna växla upp inkluderingsarbetet genom de medel som regeringen har skjutit till" säger Björn Eriksson, ordförande RF.

Förutom distriktsidrottsförbundens arbete i utsatta områden har femton specialidrottsförbund fått pengar för samma satsning. Här kommer specialförbunden och distriktsidrottsförbunden att arbeta tillsammans för att stötta idrottsföreningarna i deras arbete. Mer om hur arbetet i Sörmland kommer se ut kommer att klarna allt eftersom.

Har du eller din förening funderingar kring detta? Eller blir du nyfiken och inspirerad på hur din förening kan vara delaktig? Kontakta din närmaste idrottskonsulent eller kontakta inkluderingsansvarig på RF-SISU Sörmland.


Vill du läsa mer om detta?
Länk till artikel hos Riksidrottsförbundet
 

Sidan publicerades: 25 april 2023

Kontakt

Micael Peterson

Samordnare Idrottsklivet, Rörelsesatsningen i skolan, Inkluderingssamordnare, Fritidsbanken

010-476 42 64