Ekonomiskt stöd för ökade energikostnader

RF-SISU Sörmland avsätter 100 000 kronor som idrottsföreningarna i distriktet kan söka under hösten 2022 för ökade energikostnader. Syftet med stödet är att stödja föreningar som utmanas av höga energikostnader så att de kan bibehålla sin verksamhet.

Sidan uppdaterades: 2 november 2022

Kriterier för stödet:

  • Stödet gäller för idrottsföreningar som äger sin anläggning.
  • Stödet gäller vissa idrottsföreningar som driftar/arrenderar ”sin” idrottsanläggning. Det beror på omständigheterna kring drift- och arrendeavtalets utformning i varje enskilt fall.
  • Idrottsföreningen ska kunna påvisa den fördyrande kostnaden (t ex. elräkningen oktober 2022 jmf oktober 2021).
  • Idrottsföreningen ska uppvisa aktuell balansräkning (som visar på behovet).
  • Max 10 000 kr totalt per idrottsförening för hösten 2022.

Hur det går till:

Stödet kan sökas mellan den 1 november till den 15 december.
Ta kontakt med din idrottskonsulent för dialog och fyll därefter i ansökningsblanketten. Ansökan skickas sedan till idrottskonsulenten tillsammans med:

  • Aktuell elräkning
  • Föregående års elräkning för samma period
  • Aktuell balansräkning

Beslut fattas löpande vartefter ansökningar inkommer.
Efter beviljat stöd och utbetalning krävs ingen återrapport.

Sidan publicerades: 21 september 2022