Endast tre av 11 kommuner i Sörmlands idrottsdistrikt har gjort en analys över tillgången till idrottsytor

En undersökning från RF visar att endast tre av 11 kommuner i distriktet har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor. Samtidigt uppger 62% av idrottsföreningarna i Sörmland att deras idrottsplats inte uppfyller behoven.

Sidan uppdaterades: 2 november 2022

Tillgången till idrottsytor är avgörande för en idrottsförening som ska kunna ta emot och aktivera barn och unga, främja folkhälsa samt skapa möten och gemenskap. 62% av idrottsföreningarna i Sörmland svarar i undersökningar att deras plats för idrott inte uppfyller föreningens behov. Trots det är det få kommuner som har arbetat med att ta fram en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen.

-Att så få av Sörmlands kommuner har gjort en analys över tillgången till idrottsytor rimmar illa med de brådskande behov som vi ser att idrottsföreningarna står inför. Fler kommuner behöver göra grundliga analyser och identifiera vilka behov som idrottsrörelsen har lokalt. Utan plats för idrott kan inte idrottsrörelsen vara den positiva samhällskraft som vi alla vill att den ska vara, säger Jörgen Hedberg, distriktsidrottschef RF-SISU Sörmland.

Årets kommunundersökning visar att åtta av 11 kommuner har gjort en analys eller tagit fram en plan för större renoveringsbehov som sträcker sig tre år framåt eller längre. När Riksidrottsförbundet ställer frågan till idrottsföreningar blir svaret att 42 % av Sörmlands föreningar upplever att det finns ett stort renoveringsbehov.

-Idrotten får inte glömmas bort i samhällsplaneringen, det blir otroligt kostsamt i längden och drabbar både individer och samhället hårt. Det krävs politiska beslut för att skapa rätt förutsättningar för idrottsrörelsen. Kommunerna bär ett tungt ansvar, men även politiker på nationell nivå behöver bidra med beslut, stöttning och finansiering, säger Jörgen Hedberg.

Här hittar du kommunundersökningen samt kommunkort för respektive kommun

Till anläggningsrapporten

En tabell

Om undersökningen
Kommunundersökningen genomförs årligen av Riksidrottsförbundet. Årets kommunstudie genomfördes mars-maj 2022 och skickades ut till samtliga kommuner i Sverige. 82 procent av kommunerna (239 av 290) svarade på enkäten. Enkäten består av ett 30-tal frågor som bland annat rör områdena: föreningsbidrag, utvecklingsplan/lokalförsörjningsplan för idrottsanläggningar, analys av tillgången till idrottsytor samt analys eller plan gällande större renoveringsbehov.

Sidan publicerades: 1 september 2022