Fyra konkreta saker ni kan göra för att förbättra föreningens kommunikation

Det är lätt att saker hamnar mellan stolarna i en förening där det ideella arbetet står i centrum. Därför är en tydlig och effektiv kommunikation en viktig nyckel för en välfungerande förening.

Sidan uppdaterades: 7 november 2022

Som förening balanserar man mängder med information som ska till olika målgrupper. Informationen kan läggas på alltifrån hemsida, nyhetsbrev, mejlutskick, SMS eller i sociala medier. Men för att informationen ska bli kommunikation måste det involvera både sändare och mottagare.

Så för att börja kommunicera med sina målgrupper inom föreningen är det alltid bra att se över vem, eller vilka, som är mottagare och sändare i föreningens olika delar. Att se till att de som ska ha tillgång till informationen får det och att det är enkelt att återkoppla till avsändaren.

Och gör ni redan det så har ni kommit en bit på vägen. Nedan har vi samlat fyra konkreta saker ni kan göra för att förbättra föreningens kommunikation.

1. Skapa målgruppsanpassade kanaler

Grunden i all kommunikation är att veta vad det är man ska säga och var. Genom att målgruppsanpassa kommunikationskanalerna får rätt person rätt information och kan också kommunicera med rätt personer inom föreningen vid frågor eller funderingar.

2. Öppna upp för diskussion

Oftast är vi väldigt bra på att ”dela information” men glömmer ibland bort att faktiskt kommunicera. Skillnaden mellan kommunikation och information är att kommunikation involverar både sändare och mottagare. Se till att det finns en tydlig avsändare dit mottagarens frågor och inputs kan riktas.

3. Gör det superenkelt att hitta information

Ibland lägger vi ner mycket tid på att leta efter information och dokument. För att kommunikationen ska bli mer effektiv behöver information vara lättillgänglig och enkel att hitta. Ett exempel kan vara att arbeta aktivt med uppdateringar av föreningens hemsida eller att skapa en gemensam digital arbetsyta där information och dokument kan samlas.

4. Var konsekventa när det gäller kommunikationskanaler

Bestäm er för i vilka forum eller i vilka kanaler ni kommunicerar med era målgrupper och var tydliga med er strategi. För att nå fram i det brus av digital information som era målgrupper befinner sig i dagligen är det av vikt att vara tydlig med var och hur de kan förvänta sig hitta relevant information som rör deras aktivitet och er förening.

Vill ni förbättra föreningens kommunikation?

Under maj och juni erbjuder vi två digitala föreläsningar med fokus på olika delar av kommunikationen i föreningen. Båda utbildningstillfällena är kostnadsfria för föreningslivet i distriktet och riktar sig främst till föreningsledare, det vill säga till dig som är aktiv i styrelsen eller som har en annan övergripande ledningsfunktion i föreningen.

Kommunikation för din förening - intern och extern kommunikation

Datum, tid och plats: Onsdag 18 maj kl. 18-19.30, via Microsoft Teams.

Kommunikation för din förening - sociala medier

Datum tid och plats: Onsdag 1 juni kl. 18-19.30, via Microsoft Teams.

Sidan publicerades: 10 maj 2022

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION?

Skillnaden mellan information och kommunikation är att kommunikation involverar både sändare och mottagare. Kommunikation innehåller såklart information, men information är bara just information. Just därför är det viktigt att gå från att ”dela information” till att faktiskt kommunicera med varandra. Ungefär som när vi fysiskt samtalar med någon.