Skatteverkets webbseminarier

Sidan uppdaterades: 27 september 2023

Som idrottsförening kan ni i behöva registrera er som arbetsgivare och redovisa skatter, moms och avgifter. Ni kan också behöva lämna in inkomstdeklarationer. För att förenkla ert arbete erbjuder Skatteverket webbseminarier för idrottsföreningar i Sörmland i ämnena.

Idrottsföreningen som arbetsgivare

Från och med 2019 ska alla arbetsgivare och utbetalare redovisa löner, förmåner och skatteavdrag m.m. månadsvis för varje anställd i arbetsgivardeklarationen. Detta innefattar även alla idrottsföreningar.

Skatteverket ger din förening förutsättningar för att ni ska kunna göra rätt och svarar på era frågor.Under webbseminariet får ni information om bland annat:

vem som ska registrera sig som arbetsgivare och redovisa skatter och avgifter

 • vad ”halva prisbasbeloppsregeln” innebär
 • vad som gäller för arvoden, tävlingsvinster, inställelseresor etc.
 • hur ni gör för att lämna arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Utbildningstillfällen

Det finns för närvarande inga utbildningstillfällen.

Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift

Du som är kassör eller ansvarig i en idrottsförening kan behöva lämna kontrolluppgifter för de idrottsutövare eller övriga anställda som föreningen har betalat ut ersättning till. Detta gäller om idrottsföreningen inte är registrerad som arbetsgivare.

Under webbseminariet får du information om bland annat:

 • vad du behöver tänka på i samband med att du ska lämna kontrolluppgifter
 • hur du fyller i kontrolluppgiften vid utbetald idrottsersättning, styrelsearvode etc.
 • hur du enkelt och smidigt lämnar dina kontrolluppgifter via vår e-tjänst
 • hur du gör för att rätta en felaktig kontrolluppgift
 • när föreningen måste lämna arbetsgivardeklaration istället för kontrolluppgift

Utbildningstillfällen

Det finns för närvarande inga utbildningstillfällen.

Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

Nu är det snart dags för de flesta idrottsföreningar att lämna in inkomstdeklaration. Vad gäller för din förening? Vilka blanketter ska ni fylla i? Hur ska de fyllas i? Och när ska uppgifterna vara inlämnade?

Skatteverket ger din förening förutsättningar för att ni ska kunna göra rätt och svarar på era frågor.

Under webbseminariet får ni information om bland annat:

 • vilka inkomster som är skattepliktiga
 • vilka inkomster som är skattefria
 • vilka blanketter ni ska lämna in
 • hur ni fyller i blanketterna
 • hur ni ansöker om befrielse från att deklarera

Utbildningstillfällen

Det finns för närvarande inga utbildningstillfällen.

Sidan publicerades: 2 november 2022