Hållbar sponsring

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Det här är ett bra tillfälle att öka på din kunskap om sponsorarbete i föreningen. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre med föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet.

Vi presenterar de sex motiv som sponsorer efterfrågar. Vi ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sina sponsorskap och vi diskuterar hur er förening kan agera i tider av oro och kris.

Ur innehållet

  • Vad innebär hållbar sponsring?
  • Hur ska föreningen agera i tid av oro och kris?
  • Sponsorernas sex motiv till att sponsra.
  • Konkreta tips för att utveckla sponsorerbjudandet.

Målgrupp

Samtliga föreningsledare.

Tidsåtgång

2,5 timmar.

Genomförande

Denna utbildning kan genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Föreläsare Frans Fransson

Frans Fransson är initiativtagare till landets första och enda yrkeshögskoleutbildning inom sports marketing, där han utbildat över 300 studerande. Han arbetar sedan drygt 15 år tillbaka som föreläsare och konsult med uppdrag mot idrotten. Inom sponsring har Frans arbetat med allt från att förpacka, sälja och aktivera sponsorskap, genomföra utredningar, värderingar och analyser, till att utbilda och kompetensutveckla rättigheter.

Bild för föreläsare Frans Fransson
Bild på boken Hållbar Sponsring