Mental träning

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Nästan alla idrottare upplever någon gång minskad motivation, frustration över sin prestation, avstannad utveckling eller uppgivenhet över skador. Vanliga bekymmer är även press, både från idrottaren själv och från utomstående, stress, prestationsångest och överträning.

Därför erbjuder vi en utbildning som ska ge dig som ledare eller aktiv idrottare idéer och verktyg för hur du kan arbeta vidare med mental träning inom föreningen och/eller inom dig själv. Utbildningen utgår från ett utbildningsmaterial som heter "Idrottspsykologi med ACT" och förhoppningen är att innehållet ska kunna hjälpa idrottare när det kommer till frågor om såväl hälsa som prestationsförmåga.

Metoden i utbildningsmaterialet grundar sig på Acceptance and commitment therapy (ACT), en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av olika avsnitt med tillhörande uppgifter med arbetsblad och övningar. Till materialet finns också en särskild webbplats som är ett bra stöd.

Målgrupp

Ledare och tränare för barn, ungdomar och vuxna, aktiva idrottare.

Tidsåtgång

Tidsåtgången varierar beroende på hur genomförandet ser ut men räkna med runt 2-3 timmar.

Genomförande

Utbildningen genomförs på bästa sätt antingen i lärgruppsform men går också att genomföra som en föreläsning med en kompetent utbildare. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent om ni vill ha stöd och hjälp i att genomföra denna eller liknande utbildningsinsatser eller för beställning av utbildningsmaterialet. Det går också bra att lämna ett önskemål via knappen nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Sidan publicerades: 1 november 2022

HITTA DIN IDROTTSKONSULENT

Vi har samlat alla kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter för att du lätt ska hitta rätt person i rätt stad i vårt distrikt.