Utbildning för lärgruppsledare

Sidan uppdaterades: 24 november 2022

Att var lärgruppsledare är en annan roll än den som ledare eller tränare. I lärgruppen kan ni lära er saker som inte har med själva träningen att göra, men som ändå är viktig i en förening. Vi erbjuder en grundkurs som är till hjälp i ditt uppdrag som lärgruppsledare.

Det finns mycket viktigt att lära sig i en idrottsförening som inte har med själva träningen att göra. Det kan handla om hur en bra ledare ska vara, hur ni kan förbättra er hälsa med bättre kost eller att öka engagemanget i er förening. En lärgrupp är en bra form för denna typ av lärande.

Lärgruppsledaren leder samtalen

En lärgrupp är helt enkelt en mindre grupp människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne. Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser. Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalet behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket då kallas att vara lärgruppsledare. En lärgruppsledare har till uppgift att vara en form av samordnare och inspiratör. Den som ser till att alla deltagarna i gruppen kommer till tals, mår bra och kommer framåt i sitt arbete. Du behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och du behöver inte ha svar på alla frågor. Det är gruppen tillsammans som ska hitta svaren ni söker.

En kostnadsfri webbutbildning

För att du ska bli trygg i rollen som lärgruppsledare erbjuder vi en kostnadsfri webbutbildning där du får tips och idéer på hur du kan lägga upp och genomföra ditt uppdrag som lärgruppsledare. Utbildningen är tänkt att ge dig en inblick i vad det innebär att vara lägrgruppsledare inom idrotten och skapa förutsättningar för dig att kunna ta dig an rollen på bästa möjliga sätt.

Utbildningen genomförs hos SISU Idrottsutbildarna.

Målgrupp

Alla inom idrottsrörelsen som leder eller deltar på lärgrupper/möten.

Tidsåtgång

2 timmar och 15 min.

Sidan publicerades: 2 november 2022

HITTA DIN IDROTTSKONSULENT

Vi har samlat alla kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter för att du lätt ska hitta rätt person i rätt stad i vårt distrikt.