Effektiv föreningskommunikation - Kommunikationsstrategi

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Förmågan att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt gör det möjligt att möta förväntningar och uppnå gemensamma mål. Bra och tydlig kommunikation är avgörande för goda samarbeten, trivsel och måluppfyllelse.

Det här är en grundutbildning för er som vill utveckla föreningens interna och externa kommunikation. Vi blandar information, tips och samtal kring nuläge och nyläge i föreningens kommunikativa arbete och ger er verktyg för att ta fram en kommunikationsstrategi. Ett startskott i arbetet som ni sedan fortsätter i er förening.

En del av innehållet

  • Vilka målgrupper behöver vi kommunicera med?
  • Vilka kanaler använder vi?
  • Vem har det kommunikativa ansvaret?

Målgrupp

Föreningsledare, det vill säga för dig som är aktiv i styrelsen eller annan övergripande ledningsfunktion i föreningen.

Tidsåtgång

1,5 timme.

Genomförande

Utbildningen genomförs på bästa sätt antingen i lärgruppsform men går också att genomföra som en digital föreläsning med en kompetent utbildare. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent om ni vill ha stöd och hjälp i att genomföra denna eller liknande utbildningsinsatser eller för beställning av utbildningsmaterialet. Det går också bra att lämna ett önskemål via knappen nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Sidan publicerades: 2 november 2022

HITTA DIN IDROTTSKONSULENT

Vi har samlat alla kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter för att du lätt ska hitta rätt person i rätt stad i vårt distrikt.