Träna på språk

Nu kan er föreningen arrangera träningar och koppla på språkträning. Innan, under eller efter träningen har ni språkförbättrande samtal i svenska. Ni kan t.ex prata om idrotten ni just utövat eller vikten av att träna. Poängen är att alla ska öva på svenska språket i samband med träning. Ingen åldersgräns, här är språkövningar i fokus.

Här söker du pengar för eventuella kostnader i samband med er satsning Träna på språk.

Fyll i er ansökan och skicka in den till oss så behandlar vi den så fort vi kan.

Kriterierna för att er ansökan ska beviljas är följande:

  • Satsningen ska sträcka sig över minst 10 tillfällen.
  • Till varje träning ska språkförbättrande insatser göras inför, under eller efter. Boken "Idrott-en bra start i livet" kan ligga till grund för samtalen. Ni får boken av oss när er ansökan beviljas. Varje språktillfälle ska pågå minst 45 minuter.
  • Alla träningar och samtal ska registreras i IdrottOnline som lärgrupper
  • - 10 träningar och samtal 5000 kr
    - 20 träningar och samtal 10 000 kr
    - 40 träningar och samtal 20 000 kr
  • Kostnaderna får täcka PR, ev material och ledararvode, ev tolk samt lokalhyra plus fika till samtalen.

Svarar ni Ja på ovanstående kriterier är ni välkomna att söka pengar hos oss.

Sidan uppdaterades: 12 december 2022


Antal tillfällen * (obligatorisk)
Antal tillfällen


Sidan publicerades: 28 november 2022