Träna på språk - Idrott och språkförbättrande insatser

Sidan uppdaterades: 28 november 2022

Nu kan er föreningen arrangera träningar eller prova på verksamhet och koppla på språkträning till det. Innan, under eller efter träningen har ni språkförbättrande samtal i svenska. Ni kan t.ex prata om idrotten ni just utövat eller vikten av att träna. Poängen är att alla ska öva på svenska språket i samband med träning. Ingen åldersgräns, här är språkövningar i fokus.

Boken "Idrott - en bra start i livet" är framtagen av RF och handlar om hur svensk idrott och dess föreningar är uppbyggda. På enkel svenska tas t.ex. ämnen som medlemskap, styrelse, kostnader, vad är det medlemmarna bestämmer och ordet ideell och dess betydelse. Det bästa med boken är att den är översatt på 12 språk så den är enkel att läsa och följa.

1. Läs ett stycke tillsammans.
2. Diskutera kring stycket ni just läste.
3. Rapportera lärgruppen i IdrottOnlie.
Det här er ett förslag på hur ni kan jobba med träning och språk samtidigt. Boken beställer du när du söker pengar.

Sök pengar för dina språkinsatser

Förtydliganden för stimulansbidraget

Material:

Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga
verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel
får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Heterogena deltagargrupper.

Alla ska får vara med, oavsett religiös tro, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet.

Idrottssvaga områden

Eskilstuna: Skiftinge/Årby, Fröslunda/Lagersberg
Nyköping: Brandkärr.
Södertälje: Ronna, Hovsjö, Lina, Fornhöjden, Tveta.
Flen.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Micael Peterson

Rörelsesatsningen, Inkluderingssamordnare, Fritidsbanken

010-476 42 64