Projektstöd IF: Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 22 november 2023

För ett friskt åldrande är det angeläget att vara både fysiskt och socialt aktiv. Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Sök stöd inom två huvudområden

  1. Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  2. Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Dessa avgränsningar gäller för projektstödet

  • Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Dessa fyra kvalitetskriterier kommer att användas

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).


Ansökan och frågor

Ansökan görs i samråd med din idrottskonsulent.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2025.

För frågor gällande stödet, kontakta samordnare Daniel Eriksson.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

RIKTLINJER PROJEKTSTÖD IF: 65+

Här kan du ladda ner och läsa riktlinjerna för stödet i sin helhet.

ANSÖKNINGSBLANKETT PROJEKTSTÖD IF: 65+

Här kan du ladda ner ansökningsblankett som du tar med dig i samtalet med din Idrottskonsulent