Projektstöd IF: Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 6 maj 2024

För ett friskt åldrande är det angeläget att vara både fysiskt och socialt aktiv. Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Sök stöd inom två huvudområden

  1. Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  2. Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Dessa avgränsningar gäller för projektstödet

  • Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Dessa fyra kvalitetskriterier kommer att användas

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).


Här söker du projektstöd för Idrott 65+

Idrott hela livet är en av Svensk idrotts motton och fler föreningar börjar med idrott för 65+. Här kan er förening söka bidrag för att starta upp verksamhet för 65+.

Föreningen förbinder sig att vid angivna tillfällen genomföra aktiviteter för målgruppen 65+. Bidraget skall täcka erforderliga kostnader för aktiviteternas genomförande såsom till exempel lokalhyra, utrustning, marknadsföring, fika etc. Ni kan söka projektstöd för att starta upp ny- eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen.

Ha gärna dialog med er idrottskonsulent innan ni ansöker om projektsödet. För frågor gällande stödet, kontakta samordnare Daniel Eriksson.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2024.

Nytt för 2024:
Senast en månad efter avslutad satsning skall en återrapport skickas in till RF-SISU Sörmland. Återrapporten gör ni i IdrottOnline.


Vilken verksamhet riktar sig satsningen till? * (obligatorisk)
Vilken verksamhet riktar sig satsningen till?


Hur många aktiviteter ska ni göra?
Här ser du två olika ekonomiska paket som ni kan söka för er satsning. Vill ni göra en större satsning över de 20 gångerna bifogar ni en egen budget och projektplan längre ned på sidan. Notera att vi bara kan betala ut ledararvode med max 150 kr/timme.
Hur många aktiviteter ska ni göra?
Här fyller ni i hur ni möjliggör för den målgrupp ni vänder er till att bli medlemmar hos er för fortsatt idrottande i er förening. Alla våra satsningar har målet "Idrott i förening!"
FaR - Fysisk aktivitet på recept
Föreningen är intresserad av att utbildas som FaR-ledare
FaR - Fysisk aktivitet på recept


Basutbildning för seniorledare
Föreningen är intresserad av att kostnadsfritt genomföra Korpens utbildning för seniorledare.
Basutbildning för seniorledare


Folkbildning genom satsningen
Föreningen kommer att genomföra folkbildande insatser i föreningen genom söka projektstöd.
Folkbildning genom satsningenOm ni ska göra en större satsning än de paketerade ovan, bifoga en egen projektplan. Ni hittar en mall för projektplan på den här sidan.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Ansökan större satsning

Ladda ner den här filen, fyll i och bifoga den i ansökningsformuläret på sidan. Detta gäller om ni ska göra en satsning som gäller för 20 tillfällen eller fler.

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Basutbildning för seniorledare

Folkbildning i förening

Dialogduk 65+
- Som hjälpmedel till föreningen i planeringen så har vi tagit fram en dialogduk för satsningen. Används lämpligen i lärgruppsform som stöd till föreningen och gärna med stöd av en Idrottskonsulent från RF SISU Sörmland.