Projektstöd IF: Anläggning

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

Vi på RF-SISU Sörmland vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

RF-SISU Sörmand ansvarar för att fördela anläggningsmedel för vårt distrikt. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer nedan? Läs mer nedan om hur ni kan ansöka om medel för att förverkliga idén.

Ansöknings- och beslutsperioder för anläggningsstödet

Observera att ansökningsperioderna har reviderats på grund av att anläggningsstödet är utökat under 2024.

Nedan finner du RF-SISU Sörmlands sökperioder för anläggningsstödet. De anger när sista ansökningsdagen är för de fyra sökperioderna vi har under 2024 samt när du får svar på föreningens inskickade ansökan.

Sista ansökan för period 1: 3 mars
Beslutsmöte: 21 mars

Sista ansökan för period 2: 5 maj
Beslutsmöte: 23 maj

Sista ansökan för period 3: 1/9
Beslutsmöte: 13/9

Sista ansökan för period 4: 20/10
Beslutsmöte: 24/10

Sökbara stöd inom anläggning

Stöd till idrottsytor, mindre projekt

Detta stöd gäller upp till 400.000 kr i stöd. Syftet med stödet är att skapa nya respektive utveckla befintliga idrottsmiljöer för att kunna bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning. Kontakta er idrottskonsulent innan ni skickar en ansökan.
Mer information

Stöd till idrottsytor, större projekt

Detta stöd gäller över 400.000 kr i stöd. Syftet med stödet är att skapa nya respektive utveckla befintliga idrottsmiljöer för att kunna bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning. Kontakta er idrottskonsulent innan ni skickar en ansökan.
Mer information

Stöd till energi- och miljöprojekt

Syftet med stöd till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till Sveriges miljömål. Ansökan om stöd till idrottsytor, mindre projekt, görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline. Kontakta er idrottskonsulent innan ni skickar en ansökan.
Mer information

Stöd till renoveringsprojekt

Syftet med stödet är att föreningar, genom upprustning av sina idrottsmiljöer, ska kunna bibehålla respektive utveckla befintliga idrottsmiljöer för att fortsatt kunna bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning. Kontakta er idrottskonsulent innan ni skickar en ansökan.
Mer infromation

Stöd till säkerhetsprojekt

Syftet med stödet är att, via anpassningar av aktivitetsytan, öka säkerheten för barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning när de utövar sin idrottsliga verksamhet. Kontakta er idrottskonsulent innan ni skickar en ansökan.
Mer information

Anläggningsstöd / stöd för Parasport

Stöd till utrustning Parasport

Syftet med stödet är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utöva föreningsidrott.
Mer information om stödet.

Ansökan:
Så här ansöker ni om anläggningsstöd eller stöd till utrustning för Parasport:

  • Steg 1. Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta i första hand er idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland. Fundera en extra gång på vad syftet är med projektet och vad ni vill uppnå. Hur kommer projektet påverka er barn- och ungdomsverksamhet? Har barn och ungdomar varit eller kommer vara delaktiga i planeringen av projektet? Se även över riktlinjerna för projektstöd anläggning som du kan ladda ner här Pdf, 435 kB..

    Föreningens idrottskonsulent kommer i sin tur koppla in Gabriel Larsson som är ansvarig för anläggningsstödet hos oss. Vi gör en förhandsbedömning och guidar er rätt vad gäller ansökan. Läs också igenom allt som står här på hemsidan om respektive anläggningsstöd, se ovan.

  • Steg 2. När ni bollat er idé med er idrottskonsulent och fått ett klartecken är det dags att skicka in ansökan. Det gör ni Idrottonline, enligt följande instruktioner.


Stöd från andra aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

  • Allmänna arvsfonden. Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
  • Jordbruksverket. Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.
  • Boverket. Erbjuder olika stödformer till ideella föreningar. Klicka på länken och läs mer om vilket stöd ni kan ansöka om.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022