Idrott för 65+

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

För ett friskt åldrande är det angeläget att vara både fysiskt och socialt aktiv.
Nu kan idrottsföreningar nå en ny målgrupp, 65+. Många SF har redan utvecklat sina idrotter att passa äldre. Kontakta ditt SF för att se hur de har utvecklat er idrott för att passa målgruppen.

RF-SISU Sörmland öppnar upp möjligheten för de föreningar som vill satsa på målgruppen 65+, att söka medel för att komma igång med aktiviteterna.

Så funkar stödet

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

• Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.

• Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

• Läger. Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.

• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.

Söka medel

När er förening vill söka medel för att inkludera målgruppen i er verksamhet, kontakta din idrottskonsulent för att diskutera satsningen och söka medel för er satsning.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Daniel Eriksson

Samordnare

010-476 42 66

RIKTLINJER FÖR IDROTT 65+

Här kan du ladda ner och läsa riktlinjerna för stödet i sin helhet.