Ekonomiskt stöd för ökade energikostnader

Sidan uppdaterades: 25 oktober 2022

RF-SISU Sörmland avsätter 100 000 kronor som idrottsföreningarna i distriktet kan söka under hösten 2022 för ökade energikostnader. Syftet med stödet är att stödja föreningar som utmanas av höga energikostnader så att de kan bibehålla sin verksamhet.

Kriterier för stödet:

  • Stödet gäller för idrottsföreningar som äger sin anläggning.
  • Stödet gäller vissa idrottsföreningar som driftar/arrenderar ”sin” idrottsanläggning. Det beror på omständigheterna kring drift- och arrendeavtalets utformning i varje enskilt fall.
  • Idrottsföreningen ska kunna påvisa den fördyrande kostnaden (t ex. elräkningen oktober 2022 jmf oktober 2021).
  • Idrottsföreningen ska uppvisa aktuell balansräkning (som visar på behovet).
  • Max 10 000 kr totalt per idrottsförening för hösten 2022.

Hur det går till:

Stödet kan sökas mellan den 1 november till den 15 december.
Ta kontakt med din idrottskonsulent för dialog och fyll därefter i ansökningsblanketten. Pdf, 136 kB. Ansökan skickas sedan till idrottskonsulenten tillsammans med:

  • Aktuell elräkning
  • Föregående års elräkning för samma period
  • Aktuell balansräkning

Beslut fattas löpande vartefter ansökningar inkommer.
Efter beviljat stöd och utbetalning krävs ingen återrapport.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022