Rapportera lärgrupper i IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 14 september 2023

I IdrottOnline, i modulen "Utbildning" rapporterar föreningen in sina utbildningstillfällen. Dessa tillfällen finns i olika kategorier: lärgrupper, föreläsningar, kurser eller kulturprogram

Roller och inlogg

Personer som ska redovisa utbildning behöver rollen "Utbildningsansvarig förening" i IdrottOnline.

För att ha rätt roll och inlogning gör så här:

Appen

För att göra närvarorapportering i appen IdrottOnline behöver användaren vara markerad som Utbildare i de lärgrupper som ska hanteras. Det går inte att skapa lärgrupper i appen - dessa skapas via hemsidan. Det går däremot att lägga till tillfällen och närvarorapportera redan skapade lärgrupper.

Vad är lärgrupp?

Redovisning sker årsvis, 1/1 - 31/12 men får gärna redovisas löpande under året. Ha gärna en bra dialog med er idrottskonsulent om hur ni kan använda de resurser som genereras av lärgruppstillfällena då dessa ska användas under det år utbildningen/lärgruppen görs.

Instruktioner

Här hittar du manualer för utbildning som kan hjälpa

Här hittar du steg för steg instruktionsfilmer på YouTube som visar olika funktioner i IdrottOnline

Kunskapsdatabas på IdrottOnline Support

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

HITTA DIN IDROTTSKONSULENT

Vi har samlat alla kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter för att du lätt ska hitta rätt person i rätt stad i vårt distrikt.