Vårt arbete i siffror

Sidan uppdaterades: 21 maj 2024

Idrotten gör Småland starkare. RF-SISU Smålands arbete spänner över tre regioner och 33 kommuner. I uppdraget ingår såväl att fördela ekonomiskt stöd som att utveckla idrotten genom utbildning och folkbildning. För att ge en överblick över utfallet i varje kommun har vi sammanställt ett urval av statistik.

RF-SISU Småland verkar i samtliga Smålands 33 kommuner. Vi tar årligen fram nyckeltal, statistik och goda exempel på genomförd verksamhet i kommunerna – som sammanställs i så kallade kommunblad. Vi sammanfattar ockå verksamheten i Smålands tre regioner – regionblad.

Verksamheten som beskrivs gäller vårt så kallade idrottsuppdrag samt vårt folkbildningsuppdrag via SISU Idrottsutbildarna. Vi kan på detta sätt följa genomslaget i respektive kommun. Verksamheten möjliggörs främst via idrottskonsulenterna som utvecklar, initierar och stödjer idrottsföreningarna i kommunen, men även via Idrottsservice som omfattar kompetens inom ekonomi, kommunikation och administration.

Kommun- och regionblad

Sidan publicerades: 10 november 2022

Kontakt

Karin Carlsson

Verksamhetschef

036-34 54 14

Ansvarsområde: Barn- och ungdomsidrott, uppföljning och utvärdering, idrottsmedel