Fyra personer, två från varje lag, spelar parahandboll. 

Parasport

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

RF-SISU Småland stöttar och guidar småländska idrottsföreningar som vill starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Parasport är ett av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och en del av den svenska idrottsrörelsen. Men i många orter kan man inte skapa särskilda parasportsföreningar. Det är då viktigt att alla föreningar har förutsättningarna att starta egen parasportverksamhet. RF-SISU Småland arbetar för att föreningar ska erbjuda personer med funktionsnedsättning medlemskap, som en naturlig del av sin verksamhet.

Parasportens mål:

  • Erbjuda personer med funktionsnedsättning goda möjligheter till motions- och idrottsträning
  • Bidra till en förbättrad hälsa och livskvalité
  • Skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i en motions- och idrottsverksamhet efter förmåga, förutsättningar och intresse
  • Utöka antalet utövare av bredd- och tävlingsidrott
  • Rekrytera, utbilda och fortbilda ideella ledare

Starta verksamhet

I idrottsrörelsens idéprogram slås fast att idrotten ska utformas så att alla som vill, oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. För att det ska vara möjligt krävs att idrottsverksamheten är tillgänglig för alla.

RF-SISU Småland vill att alla barn, ungdomar och vuxna ska hitta en idrott som de tycker är rolig och vill utöva. Genom att prova på många olika idrotter ökar chanserna för att alla hittar ”sin” idrott och börjar idrotta i en förening.

Kontakta ansvarig idrottskonsulent i din kommun för information och idéutbyte kring uppstart av verksamhet och prova-på-dagar.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Genom Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer kan man söka stöd till utrustning för parasport. Syftet med stöd till utrustning för parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Här hittar du mer information om stöd till utrustning för parasport

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Parasport Småland

Besök Parasport Smålands webbplats.

ParaMe

Hitta din träning på parame.se