Idrottskonsulent talar på scenen under Inspirationshelgen i Tranås 2022. 

Inspirationshelgen i Tranås

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Inspirationshelgen i Tranås är en återkommande helg i november varje år där deltagare från idrottsföreningar i Småland samlas. Under två dagar medverkar deltagarna i inspirerande temablock med föreläsningar och chans till eget arbete.

Sedan 2021 har Inspirationshelgen genomförts två gånger i Tranås. Under 2021 deltog cirka 40 deltagare och under 2022 utvecklades helgen ytterligare – med cirka 130 deltagare på plats!

Inspirationshelgen syftar till folkbildning i idrottsförening till där deltagarna får delta i olika temablock med föreläsningar om hur idrottsföreningar kan utvecklas på olika sätt. Dessutom finns alltid chans till eget arbete tillsammans i föreningen.

Helgen riktar sig till ledare och styrelser inom idrottsföreningar i Småland och är sedan 2021 en återkommande helg under november. Nytt datum för 2023 är ännu inte satt – men håll utkik under denna sida för att inte missa när det släpps!

Strategi 2025

Inspirationshelgen utgår från Strategi 2025 – förändringsarbetet som ska leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i föreningar hela livet. För att nå målen i Strategi 2025 har den svenska idrottsrörelsen valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor, men i Småland har vi även lagt till en sjätte resa - "Idrotten gör Småland starkare". Tillsammans ska resorna visa vägen mot framtidens idrott. De olika utvecklingsresorna är:

  • En ny syn på träning och tävling
  • Den moderna föreningar engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap
  • Idrotten gör Småland starkare

Här kan ni läsa mer om Strategi 2025 och de olika strategiresorna.

Temablock

Under Inspirationshelgen får deltagarna välja fyra olika temablock att delta på som alla utgår från Strategi 2025. Temablocken varierar från år till år och under 2022 var temablocken dessa:

En ny syn på träning och tävling

En ny syn på träning och tävling syftar till kunskap och nya infallsvinklar på hur man i föreningen jobbar med en ny syn på träning och tävling – för att så många som möjligt ska stanna kvar så länge som möjligt. Öka förståelsen och stärka samsynen i föreningen kring begreppet ny syn på träning och tävling. Ge värdefulla nycklar för ett lyckat förändringsarbete i föreningen. Temablocket innehåller även diskussioner mellan deltagare.

Den moderna föreningen engagerar/Framtidens IF

I framtiden har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar utvecklas med verksamhet i linje med idrottsrörelsens gemensamma mål och utvecklingsresor i Strategi 2025.

Föreningskunskap, styrelse-och ledarutveckling

Det här temablocket går igenom styrelsens roll, hur idrottsföreningar kan skapa en bra arbetsgrupp och arbetsmiljö samt hur styrelsen kan utvecklas. Vad är nycklarna till att få in fler styrelsemedlemmar och ledare och hur gör vi för att säkra upp inflödet av dessa? Temablocket tar upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan.

Trygg barn- och ungdomsidrott

Det här temablocket handlar om idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Temablocket går igenom hur er idrottsförening kan skapa en trygg miljö på många olika plan och vad kan det ge er i framgångar och fler som stannar kvar.

Inspirationshelgen 2022

Den 12-13 november deltog cirka 130 deltagare på Inspirationshelgen i Tranås. Fyra olika temablock presenterades under helgen och många föreningar tog tillfälle under lördagen eller söndagen att arbeta med eget föreningsarbete. Under söndagen föreläste även Karin Torneklint.

All information om Inspirationshelgen 2022 hittar ni till höger under "Dokumentation".

Foto: Idrottsförening som genomför eget föreningsarbete under Inspirationshelgen 2022:

Idrottsföreningar diskuterar kring ett bord under Inspirationshelgen i Tranås 2022. 

Sidan publicerades: 28 november 2022

Dokumentation

Kontaktuppgifter

Inspirationshelgen genomförs av idrottskonsulenterna i Jönköpings län.

Har du frågor eller funderingar kring evenemanget, välkommen att klicka på denna länk och kontakta valfri idrottskonsulent i Jönköpings län så hjälper de dig.

Jönköpings idrottskonsulenter samlade under Inspirationshelgen i Tranås.