Inspirationshelgen i Tranås 9–10 november 2024

Sidan uppdaterades: 26 juni 2024

Inspirationshelgen i Tranås är en återkommande helg i november varje år där idrottsföreningar i Småland samlas. Under två dagar medverkar deltagarna i inspirerande utbildningspass med föreläsningar och möjlighet till eget arbete.

Sedan 2021 har Inspirationshelgen genomförts tre gånger i Tranås. Under 2021 deltog cirka 40 deltagare och under 2022 utvecklades helgen ytterligare – med cirka 130 deltagare på plats! Inspirationshelgen syftar till folkbildning i idrottsförening till där deltagarna får delta i olika utbildningspass med föreläsningar om hur idrottsföreningar kan utvecklas på olika sätt. Unikt för Inspirationshelgen är att stort fokus läggs på eget arbete i föreningen. På plats arbetar föreningarna med egna fokuspunkter, med stöd av idrottskonsulenter.

Inspirationshelgen 2024

Datum: 9–10 november 2024

Tid: Lördagen den 9 november, kl. 08.30 till söndagen den 10 november kl. 13.00

Plats: Badhotellet i Tranås

Anmälan: Anmäl dig här senast den 15/9

Kostnad: 3 000 kr/deltagare, inkl. mat, logi, utbildning, föreläsning och relax. Kostnaden kan helt eller delvis subventioneras av RF-SISU Småland.

Under lördagen kan du välja mellan följande utbildningspass:

  • Trygg idrott
  • Inkludernade ledarskap
  • Föreningskunskap, styrelseutveckling
  • Ny syn på träning och tävling

Varmt välkomna!

Sidan publicerades: 28 november 2022

Kontaktuppgifter

Inspirationshelgen genomförs av RF-SISU Smålands idrottskonsulenter i Jönköpings län.

Har du frågor eller funderingar kring helgen, välkommen att klicka på denna länk och kontakta valfri idrottskonsulent i Jönköpings län.