Styrelse och årsmöte

Sidan uppdaterades: 17 maj 2023

Vår styrelse, som väljs på årsmöterna, är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Småland.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Smålands styrelse och valberedning.

Årsmöte

Årsmötet är RF-SISU Smålands högsta beslutande organ. Mötet hålls vartannat år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Småland utser.

Årsmötet hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.

Stadgar

RF-SISU Småland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Smålands stadgar Pdf, 204 kB.

På den här sidan hittar du andra styrande dokument till vår verksamhet.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Småland arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om Demokratisk styrning

Styrelseprotokoll

Här hittar du RF-SISU Smålands senaste styrelseprotokoll:

2023:

Styrelseprotokoll 4 (2023-05-08) Pdf, 184 kB.

Styrelseprotokoll 3 (2023-03-20) Pdf, 214 kB.

Styrelseprotokoll 2 (2023-02-15) Pdf, 182 kB.

Styrelseprotokoll 1 (2023-01-23) Pdf, 189 kB.

2022:

Styrelseprotokoll 6 (2022-12-08) Pdf, 301 kB.

Styrelseprotokoll 5 (2022-09-18) Pdf, 304 kB.

Styrelseprotokoll 4 (2022-06-10) Pdf, 280 kB.

Styrelseprotokoll 3 (2022-04-09) Pdf, 125 kB.

Protokoll från distriktsidrottsmötet 2022-04-09 Pdf, 201 kB.

Styrelseprotokoll 2 (2022-03-21) Pdf, 175 kB.

Styrelseprotokoll 1 (2022-01-25) Pdf, 170 kB.

2021:

Styrelseprotokoll 7 (2021-11-01) Pdf, 200 kB.

Styrelseprotokoll 6 (2021-09-18) Pdf, 168 kB.

Styrelseprotokoll 5 (2021-06-07) Pdf, 153 kB.

Styrelseprotokoll 4 (2021-04-28) Pdf, 202 kB.

Styrelseprotokoll 3 (2021-03-03) Pdf, 201 kB.

Styrelseprotokoll 2 (2021-02-17) Pdf, 166 kB.

Styrelseprotokoll 1 (2021-01-25) Pdf, 192 kB.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personhandläggare, LOK-stöd, SDF-bidrag

Via det här formuläret kan du skicka frågor och idéer till styrelsen, och även föreslå kandidater till styrelse och valberedning inför årsmötet. Du kan givetvis även kontakta styrelsens eller valberedningens ledamöter direkt.

RF-SISU Smålands styrelse består av ordförande och åtta ledamöter.