Smålands Idrottshistoriska Sällskap

Sidan uppdaterades: 3 maj 2024

Smålands Idrottshistoriska Sällskap bildades den 27 maj 1989 på Stadsparksvallen i Jönköping. Föreningen har verksamhet i samarbete med RF-SISU Småland.

Vad gör Smålands Idrottshistoriska Sällskap?

  • Arbetar för att stimulera och bredda forskningen om olika idrotters uppkomst och utveckling i Småland.
  • Anordnar inbjudningar till kulturarrangemang kring idrottshistoria.
  • Samarbetar med länets folkrörelsearkiv för att få föreningar och förbund att under betryggande former förvara och dokumentera sitt idrottshistoriska arv.
  • Ordnar idrottshistoriska utställningar om idrottens bakgrund och historia.
  • Dokumenterar småländska olympiers historia
  • Arrangerar cafékvällar med nostalgiska idrottsminnen på skilda platser i distriktet samt ordnar dessa på ett speciellt minnestema.
  • Genom medlemsbladet Småländska Idrottsminnen, med tre utgåvor per år, informeras medlemmarna.

Du kan läsa mer om Smålands Idrottshistoriska Sällskap på deras webbplats.

Sidan publicerades: 13 oktober 2022

Smålands Idrottshistoriska Sällskaps hemsida

På Smålands Idrottshistoriska Sällskaps hemsida kan du läsa mer deras verksamhet.

Artikel om Smålands Idrottshistoriska Sällskap

I en intervju med Bodil, ordförande för Smålands Idrottshistoriska Sällskap, berättar hon om allt från kaféträffar till rekrytering av nya medlemmar och hur hon tänker om framtiden.