Henrik Svensson, projektledare och ambassadören Linnéa Agefjäll.

Unga ledare i Småland för en europeisk idrott utan missförhållanden

Under ett drygt år har unga, småländska idrottsledare medverkat i ett EU-projekt för att förbättra idrotten och minimera problemen med exempelvis doping, dåligt ledarskap, matchfixing och diskriminering. Ambassadören Linnéa Agefjäll och projektledaren Henrik Svensson har varit med hela resan.

Sidan uppdaterades: 26 juni 2024

I februari 2023 deltog sex unga idrottsledare och en projektledare från Småland på en utbildningsresa till Portugal. Under året därpå har de haft uppdraget att verka för en idrott utan missförhållanden – mot doping och våld, för inkludering och glädje, via EU-projektet Youth Integrity Ambassadors Programme. Projektägare är RF-SISU, men stora delar av aktiviteterna genomförs i samarbete med ENGSO* och ENGSO Youth. Ett projekt som syftar till att utbilda och stärka unga människor till att bli ambassadörer för integritet, och bli aktiva och ansvarsfulla medborgare på flera nivåer.

Efter Portugal började den svenska gruppen av projektet planera för en konferens med unga ledare från olika idrotter från föreningar i Småland. Målsättningen var ”att ha kul och att lära sig mer om begreppet 'Youth Integrity', så att deltagarna kan sprida budskapet vidare på egen hand inom sin idrott.” Trettiotalet unga ledare träffades i Växjö i fjol under två septemberdagar.

Projektet, med deltagare från sju olika länder, hade sedan en internationell avslutning i Malmö i februari 2024. Däremellan deltog man även på en mötesplats på Bosön i juni 2023.

Nu är projektet för svensk del slutfört och ambassadören Linnéa Agefjäll, och projektledare Henrik Svensson kan summera och reflektera över sina erfarenheter.

– Jag vill jobba vidare med de här frågorna, och har fördelen att jag kan det eftersom jag är med i Svenska Friidrottsförbundets ungdomskommitté. I september påbörjar vi exempelvis en utbildning där värdegrunden kommer att diskuteras, och där känner jag att jag fått ut mycket av det här projektet, menar Linnéa Agefjäll, som även är engagerad i Kalmar SK.

– Föreningens eller förbundets värdegrund får inte bara vara ett papper, utan något begripligt, nåt vi kan ta i. Annars blir det jättesvårt.

Har din medverkan i projektet gett dig något konkret för ditt eget ledarskap?

– Jag har fått andra ögon att se på idrotten med. Efter utbildningen vill jag ännu mer kämpa för de här frågorna. Under friidrotts-EM i Rom nu juni ska jag vara på med på en ungdomsledarkonferens. Det är kul är få jobba med det fortsatt!

Ser du någon möjlighet till förändringar och förbättringar inom svensk friidrott, på det här området?

– Jodå. Vid friidrottsförbundets senaste årsmöten har unga ledare tagit plats och fått årsmötet med sig. Det visar hur viktigt det är att ungdomar finns med där besluten fattas. Förbund och föreningar måste jobba med att inkludera ungdomar på alla nivåer. Har vi inte ungdomarna med oss kommer vi inte att kunna driva idrotten framåt. De måste ju, förr eller senare, ta stafettpinnen.

”Internationella rekommendationer”

Projektet har skissat på ”internationella rekommendationer” inom områden som doping, fairplay, ungt ledarskap, trygghet, dåligt ledarskap, matchfixing och diskriminering.

– Det svåra är att formulera konkreta rekommendationer för att kunna skapa förändring, konstaterar Henrik Svensson, som fungerat som projektledare.

– I Sverige har vi många dokument att luta oss mot – vi har Riksidrottsförbundet och FN:s Barnkonvention till exempel – men vi måste se till att det efterföljs och att det som står där också är det vi gör, menar Linnéa.

Henrik drar sig till minnes att en representant från ett annat land tänkte lite tvärtom:

– Vi behöver skapa den goda kulturen, inte formulera den på papper. Intressant.

Linnéa flikar snabbt in.

– Tas det beslut ”här uppe”, utan att det förankras ”där nere” blir det inte bra. Det måste genomsyra hela kedjan. Kanske ska man från förbunden titta ”nerifrån” istället. Man har ju olika blick beroende på var man är verksam.

Vad händer nu?

Projektet är slut och ENGSO Youth skriver i detta nu (våren 2024) en slutrapport där RF-SISU Smålands deltagande och bidrag i projektet ingår. Rapporten skickas sedan till projektägaren RF.

Många kloka ord har tänkts och formulerats. Erfarenheter har gjorts. Och nu då?

– Redan när vi träffades i Portugal sa vi till varann: ”Det här får inte bara bli ett projekt, det måste vara något som fortlever.” Alltför mycket i Sverige är i projektform som bara faller bort. Vi ska inte vara nöjda med det här. Nu finns kompetenta människor som kan se till att det fortlever! Det är viktigare än många tror. Aspekterna av Youth Integrity borde genomsyra alla former av utbildning inom idrottsrörelsen, avslutar Linnéa.

Henrik Svensson skulle gärna se att fler ungdomar i Sverige fick möjligheten att delta framöver.

– Jag hoppas verkligen att det i framtiden går att skicka fler ambassadörer. Men redan nu har vi ju många deltagare med goda erfarenheter som vi hoppas får chansen att medverka framöver på olika sätt.

*ENGSO står för The European Sports NGO, där NGO betyder ”Non-Government Organization”

Linnéas tre viktigaste erfarenheter från Youth Integrity Ambassadors Programme

  • Nyttan av internationella kontakter
  • Våga tänka idrottsöverskridande
  • Tänk utanför ramarna

Sidan publicerades: 11 juni 2024

Fakta: Youth Integrity

Youth Integrity Ambassadors Program (YIAP) syftar till att utbilda och stärka unga människor och göra dem till aktiva ”Ambassadors of Integrity in Sport”. Partnerskapet involverar 9 partners från 7 länder: Sverige, Italien, Litauen, Slovenien, Irland, Portugal, Belgien.