Foto: PG Fahlström och Mats Glemne från Linnéuniversitetet var
kvällens moderatorer.

PG Fahlström och Mats Glemne från Linnéuniversitetet var moderatorer på Föreningsforum Sävsjö.

80 deltagare på Föreningsforum Sävsjö – Ett styrkebesked

80 deltagare från 30-talet föreningar på det första Föreningsforum Sävsjö. Imponerande! ”En värdefull kväll”, summerade Therese Petersson, kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

RF-SISU Småland är med och arrangerar ”Idrottsforum” i flera kommuner – en lokal mötesplats för idrotten. I dialog med Sävsjö kommun inkluderades även andra ideella föreningar och organisationer, och blev till ett ”Föreningsforum”. Ett lyckat vägval. 80 deltagare är imponerande många, i en kommun med Sävsjös storlek.

Tidigt i februari fylldes Sävsjö Skyttecenter av föreningsrepresentanter som tillsammans med kommunens politiker diskuterade hur man gemensamt kan göra föreningslivet i Sävsjö kommun ännu starkare.

PG Fahlström och Mats Glemne från Linnéuniversitetet guidade under kvällen, med stöd av tre ”framtida utmaningar för föreningslivet”.

  • Hur ökar vi föreningsdeltagande bland barn och unga?
  • Hur kan vi bidra till ett mer jämlikt föreningsdeltagande?
  • Hur ökar vi möjligheterna till att vara aktiv hela livet?

Åhörarna fick inspel från aktuell forskning och goda exempel från föreningslivet i Sävsjö, och i mindre grupper fick föreningar och kommunens representanter samtala med varandra.

Malin Andersson och Mikaela Ekström från Sävsjö FF, till höger kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson (KD)

Två av deltagarna var Malin Andersson och Mikaela Ekström från Sävsjö FF, som berättade hur föreningen arbetar för ett mer jämlikt och inkluderande föreningsdeltagande.

– Idrotten är så mycket mer än bara det som sker på fotbollsplanen!

Både Malin och Mikaela var positivt överraskade över att det var så många föreningar på plats.

Det var även kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson (KD), som summerade kvällen så här:

– Det har varit en värdefull kväll. Vi sitter med samma utmaningar. Ett styrkebesked att så många närvarar från föreningslivet. Tillsammans är ett starkt ledord. Utmärkande för Sävsjö är att tänka bredare med ett samlat Föreningsforum, och vi hoppas att kvällen kommer ge ringar på vattnet framöver.

David Lindberg från RF-SISU Småland, till höger Anderas
Hugosson och Ulrika Petersson från Sävsjö kommun.

David Lindberg från RF-SISU Småland, till höger Anderas Hugosson och Ulrika Petersson från Sävsjö kommun.

Anderas Hugosson och Ulrika Petersson på Sävsjö kommuns serviceförvaltning har planerat Föreningsforum, tillsammans med David Lindberg från RF-SISU Småland.

– Jag tror att många föreningar fick idéer om hur vi bör jobba för att svara upp mot de utmaningar som vi står inför. För oss i kommunen så har detta gett mersmak och vi tror absolut att detta är något vi vill fortsätta med. Nu återstår för vår del att ta del av allt som föreningarna har diskuterat och med hjälp av det rikta vårt fokus till att möta behoven, säger Anderas Hugosson.

Ett första steg är att summera samtalen som sedan skickas ut till samtliga deltagare.

– Sävsjös föreningsliv är stort och engagerat. 80 deltagare från föreningar och kommunen är mycket imponerande. Det här var verkligen inspirerande, avslutar David Lindberg.

Sidan publicerades: 5 februari 2024

Symbol: Föreningsforum Sävjsö