Orange Day – Idrotten står upp mot våld mot kvinnor

Den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor – Orange Day. Dagen är instiftad av FN och inleder en internationell kampanj för att stoppa våldet mot kvinnor. Vi i idrottsrörelsen tar självklart ställning mot våldet mot kvinnor!

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

Orange Day (25/11) är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Under vecka 47 (20–26 november) genomför myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer aktiviteter som syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Idrottsföreningar kan bidra genom att ta ställning och uppmärksamma våldet.

Hur kan din idrottsförening bidra?

Självklart ska vi inom idrottsrörelsen visa att vi tar ställning mot våldet! Det har sin grund i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund och vårt arbete för en trygg och jämställd idrott. Hur föreningar och förbund medverkar avgör man själv, men nedan ser ni några exempel från tidigare år.

Spela med orange kaptensbindel

RF-SISU Småland har tidigare bidragit med material till föreningarna för att uppmärksamma Orange Day. Vi har fortfarande orangea kaptensbindlar i lager, men det är självklart okej att återanvända sparat material från tidigare år alternativt använda en annan orange kaptensbindel. Kaptensbindeln är en symbol för att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor vid matcher som spelas under perioden i november, men kan med fördel användas under hela året. Vill din förening har orange-färgade kaptensbindlar? Kontakta någon av RF-SISU Smålands idrottskonsulenter.

Lyft budskapet

Genom att lyfta fram budskapet på medier och i idrottsanläggningar skapas förebilder inom idrotten och ni som idrottsförening sprider budskapet vidare. Sponsorer, publik och familjer får vetskap om att klubben står upp mot ett av samhällets största problem, våld, trakasserier och övergrepp mot kvinnor.

Bilder till sociala medier samt en affisch finns att ladda ned här intill.

Speakertext

Ett enkelt sätt att lyfta Orange Day är att prata om det i samband med matcher och tävlingar. RF-SISU har skapat ett förslag till speakertext under matcher och tävlingar under vecka 47 (20–26 november).

”Orange Day den 25 november är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid. Problemet är utbrett, och hela samhället har en skyldighet att stå upp mot våldet mot kvinnor. Så även vi i [Föreningens namn], liksom hela idrottsrörelsen.

UN Women´s initiativ Orange Day syftar till att sprida kunskap om våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

Därför spelar vi dagens match med orange kaptensbindel/orange tema.

Vi i idrottsrörelsen står upp mot mäns våld mot kvinnor och flickor!”

Sidan publicerades: 6 november 2023

Kontakt

Marcus Arvidsson

Idrottskonsulent

036-34 54 23

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Emmaboda och Nybro kommun.

Kontakt

Susanna Hansson Öberg

Idrottskonsulent

036-34 54 31

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Gnosjö och Gislaveds kommun.

Bilder för sociala medier

Här kan du ladda ner bilder avsedda för Facebook och Instagram.

Facebook

Bild i flödet: 1200 x 630 px

Instagram

Bilder i flödet:

Kvadratisk = 1080 x 1080 px