Kajsa är lärgruppsledare i Virserums SGF

På en knastrig telefonlinje når vi Kajsa Rydén när hon åker bil i de småländska skogarna. De ideella hjältarna finns överallt, denna gång i Virserums SGF i Hultsfreds kommun som har verksamhet inom ishockey, fotboll och innebandy. Kajsa är med i fotbollssektionen och är tränare för pojkar 7 år. Och så är hon även lärgruppsledare i föreningen och rapporterar in lärgrupper till RF-SISU Småland.

Sidan uppdaterades: 6 november 2023

Lärgruppen är den verksamhetsform inom folkbildningen som används när en förening eller ett lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. Som lärgruppsledare är du med och bidrar till delaktighet och engagemang i din idrottsförening genom att leda värdefulla, utvecklande och lärande samtal.

– Vi har hållt på med lärgrupper aktivt i cirka 4 år. Jag och en annan tjej som heter Ylva rapporterar in lärgrupper i Idrottonline för fotbollssektionen, berättar Kajsa.

Lärgrupper kring värdegrund

– Vi pratar om vår förenings värdegrund, både i de yngre och äldre lagen. I vårt lag där vi har 7-åriga pojkar pratar vi om hur man är en bra lagkamrat, vad man har för förväntningar på motspelare och hur man ska vara mot domaren. Sedan blir det en del teori där också, vi spelar 3 mot 3 och pratar om vad som är viktigt att tänka på i den spelmodellen.

Kajsa menar att lärande kommer ganska naturligt i en förening, man lär ut saker och lär av varandra. Hon tycker också att detta arbete ger jättemycket och leder till att föreningen kan bedriva bra verksamhet och utvecklas.

– Som lärgruppsledare försöker jag styra upp samtalet så att man tillsammans kommer fram till saker. Det är viktigt med öppna frågor och låta alla vara delaktiga. Jag försöker också spinna vidare på det de säger och fånga saker i stunden.

Lärgruppsledarutbildning med RF-SISU Småland

– Vår idrottskonsulent på RF-SISU Småland, Eva Kindstrand Ströberg, kom ned till oss i Virserum och vi bjöd in ishockeysektionen och huvudstyrelsen och det blev ett jättebra samtal. Eva gick igenom grunderna i lärgruppsarbete och vi kunde ställa specifika frågor om systemet i Idrottonline. Så det blev både övergripande och praktiska inslag.

Värdefulla ledarträffar

Inför varje ny säsong och vid avslutningen av säsongen håller man ungdomsledarträffar som man rapporterar in som lärgrupper till RF-SISU Småland. Under träffarna samlar man ledarna för lagen och fångar upp var man står i nuläget och vad man kan lära av varandra. Man utbyter erfarenheter och pratar tillsammans om hur man kan utveckla föreningen.

– Vi har så många drivna och engagerade ledare och det är en ynnest för oss som sitter med i fotbollssektionen att ha det. Vi försöker fånga upp föräldrarna i de yngre lagen och får tag i många ledare genom att engagera föräldrarna.

Sidan publicerades: 1 november 2023

Mer om lärgrupps-
ledarens roll

Det finns en webbutbildning som heter ”Utbildning för lärgrupps-ledare”. Det är en utbildning för dig som ska vara lärgrupps-ledare.

Som lärgruppsledare är du med och bidrar till delaktighet och engagemang i din idrottsförening genom att leda värdefulla, utvecklande och lärande samtal.