Riksidrottsmötet – idrottens årsmöte

Kommande helg hålls Riksidrottsmötet (RIM) – det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och går att följa direkt på nätet.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2023

I Uppsala (26–28 maj) samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor.

RF-stämman är Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ, idrottens "riksdag". Den hålls i maj/juni vartannat år och består av sammanlagt 200 ombud för specialidrottsförbunden (beroende på storlek).

RF-stämman beslutar bland annat om gemensam verksamhetsinriktning för idrotten och viktiga gemensamma policyfrågor. Stämman väljer också riksidrottsstyrelse och en del andra gemensamma organ. Stämman beslutar också om ansökningar från idrotter som vill bli medlemmar i Riksidrottsförbundet. RF-stämman väljer också ordförande, och valberedningen har föreslagit smålänningen, och tidigare ordföranden för Svenska Fotbollförbundet, Karl-Erik Nilsson.

SISU Idrottsutbildarnas stämma – SISU-stämman – är organisationens högsta beslutande organ. Här tar medlemmarna, specialidrottsförbunden och övriga medlemsorganisationer, beslut om val av styrelse och fastställer riktlinjer för de kommande två årens verksamhet.

Ramprogram och möteshandlingar går att ta del av på Riksidrottsförbundets hemsida. Den som vill kan ta del av RIM digitalt. Länk till livestream.

Förtjänsttecken till 13 smålänningar

Under RIM tilldelas drygt 100 personer Riksidrottsförbundets förtjänsttecken. Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Mottagare av Riksidrottsförbundets förtjänsttecken föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen.

Vid Riksidrottsmötet i Uppsala får de här 13 smålänningarna motta förtjänsttecknet:

Kjell-Arne Edvardsson, Markaryd, Thomas Ekström, Huskvarna, Leif Gerhardsson, Byxelkrok, Jens Harrysson, Nye, Anders Ingvarsson, Fårbo, Åke Johansson, Nybro, Bonny Karlsson, Alsterbro, Kenth Karlsson, Vimmerby, Jan Kennmark, Hultsfred, Tommy Morin, Konga, Gösta Nilsson, Mörbylånga, Jan-Erik Svensson, Vimmerby, Mats Wänndahl, Huskvarna

RF-SISU Småland säger stort grattis och varmt tack till samtliga för mångåriga insatser inom idrottsrörelsen.

Läs mer om förtjänsttecknet på rf.se

Sidan publicerades: 24 maj 2023

Riksidrottsmötet – en del av något större

Vartannat år samlas förtroendevalda i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund och fattar demokratiska beslut för idrottsrörelsens framtid. På Riksidrottsförbundets hemsida går det att ta del av ramprogram och möteshandlingar. Mötet öppnas formellt fredag 26 maj kl. 13.00.

Följ Riksidrottsmötet live

Riksidrottsmötet sänds live på nätet.