Stranda modellflygklubbs lyckade satsning med återstartsstödet

När pandemin slog till förlorade Stranda modellflygklubb en stor del av deras medlemmar. Men med hjälp av återstartsstöd från RF-SISU Småland lyckades de både åter- och nyrekrytera medlemmar.
Sådan aktivitet som vi har nu har vi inte haft på evigheter, säger Ingmar Svensson som varit medlem i föreningen i nästan 15 år.

Sidan uppdaterades: 30 januari 2023

När idrottshallar stängde och verksamheter fick ta en paus under pandemin var det många aktiva som försvann från idrottsrörelsen. Stranda modellflygklubb i Mönsterås var en av många föreningar vars medlemmar minskade kraftigt.

– Innan pandemin var vi runt 40 medlemmar, men så fort den slog till tappade vi ungefär hälften. Anledningen till att många försvann var för att vi inte kunde eller fick bedriva vår verksamhet, och då ville de så klart inte betala medlemsavgiften när de inte fick något tillbaka, berättar Ingmar Svensson, sekreterare i föreningen.

När restriktionerna till slut lättades valde föreningen med hjälp av deras idrottskonsulent att ansöka om återstartsstöd hos RF-SISU Småland. Ett återstartsstöd ger idrottsföreningarna möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Annons i det lokala annonsbladet gav eko

När stödet var beviljat valde föreningen att lägga en summa på en annonsering i det lokala annonsbladet. Där bjöd de in gamla som nya medlemmar till ett informationsmöte med både mat och fika. Träffen blev lyckad och Ingmar uppskattar att det var ett 15-tal personer på plats den kvällen.

– Det var många som hade sett vår annons och blev nyfikna på vad vi höll på med. Flera av dem som kom visste inte ens att vi fanns, än mindre att vi hade en klubblokal och ett flygfält, berättar Ingmar.

Träffen blev startskottet på återrekryteringen där gamla medlemmar hittade tillbaka, men där även nya ansikten dök upp. Flera hittade intresset i modellflygningen och i dag ses ett gäng på 15 personer varje onsdag för modellbygge – och utbildning i modellflygkunskap.

– Många i dagens samhälle är intresserade av teknik, därför har vi valt att ha olika teman på våra onsdagsträffar där vi bland annat pratar teknik och bygger egna modellflygplan. Ämnet har öppnat upp för en ny målgrupp hos oss.

Fem personer med blicken från kameran sitter och bygger modellflygplan

Foto: Modellbygge är populärt hos Stranda modellflygklubb och lockar många deltagare.

Medverkan på idrottsskolan nådde den yngre målgruppen

Resterande del av pengarna riktade de mot den yngre målgruppen. Under pandemin tappade Stranda modellflygklubb många av de yngre till andra idrotter, och de har sedan dess upplevt det svårt att nå ut till dem. Som en del av återrekryteringen valde de att medverka på idrottsskolan i Mönsterås. Varje år ordnar kommunen, tillsammans med lokala föreningar och RF-SISU Småland en idrottsskola för barn mellan 10–12 år som ska ge unga en möjlighet att upptäcka nya idrotter samtidigt. För Stranda modellflygklubb kostade det inget att medverka, däremot användes stödet till utrustning som de kunde använda sig av.

– Bidraget gick till att köpa in mindre flygplan anpassade för barnen på idrottsskolan så de kunde testa att flyga, vilket var nödvändigt för att vi skulle kunna vara med där. Genom idrottsskolan fick vi två nya medlemmar direkt, säger Ingmar.

Trots ett stort tapp under pandemin har de nu påbörjat sin återrekrytering med hjälp av återstartsstödet och Ingmar ser ljust på framtiden.

– I dag är vi en bra bit på vägen att nå samma medlemsantal som för drygt två år sedan.

En man står utomhus på flygfältet och ser mot kameran med ett modellflygplan i handen

Foto: Sören, 83 år, har funnit intresset i modellflygning och visar här upp ett modellflygplan.

Sidan publicerades: 30 januari 2023

Projektstöd IF Återstart

Återstartsstödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Framför allt ska stödet tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.