Idrottsrörelsen agerar för minskad klimatpåverkan

Idrottsrörelsen tar fram metoder för att minska utsläpp i samband med att ta sig till och från träningar och tävlingar. Målet sätts högt – utsläppen ska minskas dubbel så snabbt som Parisavtalets överenskommelse.

Sidan uppdaterades: 25 januari 2023

Varje dag arrangeras 150 000 träningstillfällen inom idrottsrörelsen. Dessutom tillkommer matcher, träningsläger och cuper. Många kilometer blir det…

Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver tillsammans ett projekt med fokus på beteendeförändringar inom fritidsresande. Projektet finansieras av Vinnova.

Projektet startade i november 2022 och ska pågå i två år.

Mål i projektet:

  • Utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en klimatneutral/hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.
  • Minska utsläppen av koldioxid för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion.
  • Fördubbla användningen av hälsofrämjande transportmedel för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar.
  • Ta fram en plan för att skala upp testmetod till hela idrottsrörelsen.

Varje dag arrangeras 150 000 träningstillfällen inom idrottsrörelsen. Dessutom tillkommer matcher, träningsläger och cuper.

Till att börja med deltar tio idrottsföreningar som pilotföreningar, samtliga finns i Västra Götaland.

Varje förening har tagit fram sina handlingsplaner för hur de ska minska sina CO2-utläpp med 15 procent per förening.

Som ett led i projektet har Riksidrottsförbundet tagit fram informationsmaterial och checklistor för hur idrottsföreningar kan jobba med att minska utsläppen från resor och transporter genom små insatser.

– Genom informationsinsatsen vill vi rikta strålkastarna på ett förändrat beteende och ta steg mot en klimatneutral idrottsrörelse samtidigt som vi kan förstärka idrottsrörelsens positiva samhällseffekter i fråga om hälsa och inkludering, säger Charlotte Sundvall, hållbar utveckling Riksidrottsförbundet.

Och kom ihåg, den bästa träningen börjar tillsammans – att ta sig till och från träningen tillsammans är roligare, smidigare, bättre för hälsan och dessutom bra för miljön.

Sidan publicerades: 25 januari 2023

Hållbar idrott

Kunskapswebben Hållbar idrott hjälper er att komma igång med arbetet kring hållbar utveckling.