Två unga tjejer med ryggarna mot kameran går och bär på varsin hästsadel i ett stall. 

Kalmar fältrittklubb förstår vikten av ungas delaktighet i föreningen

I Kalmar fältrittklubb har det varit en självklarhet att involvera ungdomarna i klubben sedan 25 år tillbaka. Men varför ska unga medlemmar få inflytande inom idrottsföreningar? Och varför är det viktigt att de får det?

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Tina Stjärndahl började som ridskolechef på Kalmarbygdens fältrittklubb för 25 år sedan, och redan då var det viktigt för henne att de unga skulle få möjlighet att engagera sig i föreningen. Tillsammans började de unga och vuxna arbeta för hur de gemensamt ville att deras ridklubb skulle se ut. Det var startskottet på ett långsiktigt arbete i ungas delaktighet – som pågår än i dag.

– En stor del av ridklubbens 300 medlemmar är ungdomar under 25 år. Får inte de som är majoritet vara med och bestämma och ta beslut om hur de vill att verksamheten ska fungera så kommer de tappa intresset, säger Tina.

En del av värdegrunden i ridklubben lyder ”Vi alla, barn, ungdomar och vuxna ska känna att vi har en meningsfull uppgift att fylla”. Tina berättar att det betyder att alla har chans att engagera sig i ridklubben, och att man själv får vara med och tala om vad man vill göra.

– Vi har arbetat hårt med att ungdomarna inte ska sluta när de kommer upp i tonåren utan att de ska stanna kvar i idrotten och känna att de är delaktiga. Har de inte något viktigt på klubben att göra kanske de inte fortsätter utan lägger i stället av i tonåren.

Sedan slutet av 1990-talet och fram till i dag har ungdomar fått chans att engagera sig, så mycket eller så lite de vill. Tina berättar att det lett till att fler väljer att stanna i ridklubben, just för att de känner sig behövda. Dessutom får de lära sig mycket på vägen.

Kalmar fältrittklubb har främst två saker som de arbetar hårt med för att ungdomarna ska vara involverade i klubben – en ungdomsstyrelse och en utbildningsstege.

Ungdomsstyrelse

I ridklubben har en ungdomsstyrelse upprättats sedan lång tid tillbaka. Ungdomsstyrelsen ser likadan ut som den stora styrelsen med kassör, ordförande och sekreterare. Valberedning har ungdomarna fått lära sig med hjälp av de vuxna och sköter i dag själva. Är de osäkra på något finns de vuxna till hands för att hjälpa dem och svara på frågor.

Ungdomsstyrelsen har en representant som är med på mötena och som sedan också berättar för den stora styrelsen vad de har beslutat om.

Ungdomsstyrelsens uppgifter

  • Diskutera vad som fungerar och inte fungerar på ungdomssidan och i klubben.
  • Planera aktiviteter som sker på ridklubben. Till exempel kurser, luciatåg och övriga tillställningar.
  • Komma med nya ideér på vad som ridklubben kan anordna – så länge det är säkert för alla inblandade.

Utbildningsstege

Kalmarbygdens fältrittklubb har skapat en frivillig utbildningsstege som barn kan välja att gå redan från tio års ålder. Utbildningsstegen handlar om att inkludera och utbilda de unga i föreningen. Utbildningspoäng som belöning

  1. Från 10 års ålder kan de som vill bli ledare på ridklubben. Då hjälper de till med nybörjarna en gång i veckan och hjälper dem att leda hästen så de känner sig trygga. De sköter även om hästarna och hjälper de yngre med att sadla, tränsa och borsta hästan. Möjligheten finns även för barnen att gå ledarkurs ett och två.
  2. Från 13 år finns chansen att bli stallvärd. Som stallvård befinner de sig i stallet och finns till hands om någon annan medlem eller föräldrer undrar om något. De hjälper även till och kvällsmockar och kvällsfodrar.
  3. Från 14 års ålder kan de välja att bli årselev som innebär att de får möjligheten att undervisa teoretiskt. De utbildade ridlärarna talar om vilket ämne som ska upplysas om och och vilket material de kan använda. Eleverna har även chans att få en pedagogikutbildning av ridlärarna.
  4. Efter 14 års ålder har eleverna en bra grund att stå om och kan sedan välja att gå vidare centralt om de vill.

Utbildningspoäng som belöning

Det är inte bara kunskap de får utan även interna utbildningspoäng. När de unga engagerar sig samlar de på sig interna poäng som de sedan kan använda till att få en extra ridlektion eller till att gå en kurs. Utbildningsstegen börjar från 10 års ålder och följer en plan ända upp till högre tonåren.

– Utbildningsstegen gör att vi får fler ungdomar att stanna inom ridsporten och klubben eftersom de känner att de är behövda. Och så utvecklas de ju, de får saker tillbaka och de får lära sig jättemycket. Vi har flera som varit hos oss och som sedan utbildat sig vidare efter att de har gått här, berättar Tina.

Kolla in videon nedan där Tina berättar mer om ungdomsarbetet i klubben och ger tips på hur andra kan arbeta med ungas delaktighet.

Sidan publicerades: 13 december 2022

Kalmar fältrittklubbs värdegrund

Respekt: Jag vill förstå både människor och djur och visa dem hänsyn

Engagemang: Vi alla, barn, ungdomar och vuxna ska känna att vi har en meningsfull uppgift att fylla

Delaktighet: Jag får känna en tillhörighet och vara en del av klubbens gemenskap. Tillsammans är vi starka!

Ansvar: Det är viktigt att jag lär mig ta ansvar. Det gör mig stolt!

Kalmarbygdens fältrittklubbs klubbmärke i blått och vitt. I mitten syns en häst som omringas av en hästsko. 

Tinas tips till styrelse och vuxna inom idrottsföreningar

- Ge ungdomar ansvar så de förstår att de är viktiga.

- Ha alltid en välkomnande attityd. Ungdomar vill inte bli klappade på huvudet och höra ”du är så liten, det förstår inte du”. Vi vuxna måste förklara om det inte går.

- Informera alla (barn, ungdomar och föräldrar) att möjligheterna finns för att engagera sig, men att man inte behöver vara med om man inte vill.