En person pekar på en mobilskärm. Till höger syns Maria Dufva på en inklippt bild. 

Barn och unga på nätet – samarbete mellan RF-SISU Småland och Maria Dufva

Maria Dufva är kriminologen och författaren som arbetar och föreläser om barn och utsatthet. Tillsammans med RF-SISU Småland har Maria tagit fram ett arbetsmaterial för idrottsföreningar som hjälper dem att arbeta brottsförebyggande.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Barns liv på nätet med chattar, onlinespel och sociala medier ser väldigt annorlunda ut än vuxnas. Där finns många fantastiska möjligheter, men också fällor i form av utnyttjande, mobbning och näthat. RF-SISU Småland genomför en utbildningssatsning tillsammans med Maria Dufva för att öka tryggheten hos barn och unga i våra idrottsföreningar och arbeta brottsförebyggande.

Målet med satsningen är att öka kunskapen hos barn, unga och vuxna kring vad som kan hända på nätet och rusta alla att veta vad man bör göra om något händer online. Ämnen som Maria berör är bland annat:

  • Vad kan hända på nätet?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har man på nätet?
  • Vad är idrottsföreningens roll?
  • Vad kan vuxna människor göra för att skydda barnen?

Arbetsmaterial tillsammans med RF-SISU Småland

Maria har tillsammans med RF-SISU Småland skapat ett enkelt och smidigt arbetsmaterial anpassat för idrottsföreningar för att öka kunskapen om barns liv på nätet. I

Här kan ni se en introduktionsfilm till Trygg idrott – barn och unga på nätet:

Introduktionsfilmen är en första del av material som Maria har skapat. Övrigt material som finns att tillgå är:

  • Ett informationsblad som ger mer insikt i ämnet och arbetsmaterialet
  • 15-minuters videor riktade till tre olika målgrupper: barn 8-12 år, unga vuxna 13-18 år och viktiga vuxna
  • Samtalsunderlag och diskussionsfrågor om ämnet för aktiva, styrelse och ledare
  • Tips och råd hur er idrottsförening kan arbeta förebyggande

Välkomna att kontakta er idrottskonsulent så hjälper de er att sätta i gång arbetet och ger er tillgång till Maria Dufvas arbetsmaterial.

Sidan publicerades: 23 november 2022