Representanter från Mariebo IK ler mot kameran när de precis blivit diplomerade. 

Mariebo IK – Smålands första diplomerade förening

Jönköpingsklubben Mariebo IK har de senaste åren stått för ett gediget arbete i deras föreningsutveckling. När ledningen för två år sedan skickade ut självskattningsenkäter till verksamma i föreningen trodde de inte skulle leda till en diplomering.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Diplomerad förening är Svenska Fotbollförbundets paketerade struktur som är ett verktyg för fotbollsföreningar som vill arbeta med föreningsutveckling. Svenska Fotbollförbundet vill sätta fokus på vikten av att föreningarna skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Det första steget i att bli en diplomerad förening handlar om att göra en självskattningsenkät som ledare, spelare och vårdnadshavande fyller i, och som utgår från sex olika punkter:

  • Inriktning/ledning
  • Ledarförsörjning
  • Spelarutbildning
  • Ekonomi/materiella resurser
  • Kommunikation
  • Demokrati och delaktighet

När Mariebo IK för drygt två år sedan fick tillbaka resultatet från enkätundersökningarna valde de direkt att sätta i gång ett arbete som inkluderade alla från styrelserepresentanter till ungdomssektionen. Det primära målet var att utveckla föreningen, det sekundära var diplomeringen. Linda Uysal kom in som sekreterare i föreningen strax innan enkätundersökningen rullade ut och har haft en betydande roll i arbetet.

– Det är nästan exakt två år sedan som vi avslutade enkätundersökningen. Vi hade ingen tanke på att vi skulle fortsätta med diplomeringen från början utan startade med enkätundersökningarna för att se vart vi hamnade och utgick därifrån. Sedan fanns det intresse från flera håll att börja med vissa målområden vilket självklart gjorde det enklare.

Föreningsutvecklingen gav ringar på vattnet

Linda har på nära håll arbetat med och följt föreningsutvecklingen under de tre år hon varit med i föreningen. Med avstamp i de sex punkterna började arbetet med att utveckla föreningen. Bland annat skrevs verksamhetsidén, visionen och värdegrunden om så den skulle passa alla. Dessutom började Mariebo IK med att ta fram en spelarutbildningsplan, något som inte fanns för tre år sedan och var en av punkterna från självskattningsenkäten som de insåg att de behövde börja arbeta med. I dag, två år senare, finns en framtagen spelarutbildningsplan vars syfte är att ge spelare, ledare och föräldrar i föreningen en gemensam syn på hur verksamheten skall bedrivas. Förutom spelarutbildningsplanen såg ledningen förbättringspotential på många plan, trots att de redan innan enkätundersökningen arbetade bra med många saker.

– Det vi kom fram till när vi väl satte i gång och arbetade med detta var att vi insåg hur mycket som redan fanns i föreningen. Det som Svenska Fotbollförbundet ser som policys och handlingsplaner hade vi redan som vårt arbetssätt i många fall. Det som var så roligt med detta var att det blev ringar på vattnet. Ledarna i föreningen blev väldigt stolta över sitt arbete, men sedan ville de också vara med och utveckla föreningen ännu mer.

Föreningsdialogen – sista steget innan diplomering

Under de dryga två åren som föreningsutvecklingen pågått har föreningen arbetat på bred front med punkterna. Under måndagskvällen hölls en föreningsdialog i klubbstugan i Mariebo som ett sista steg till att bli en diplomerad förening. Från Svenska Fotbollförbundets sida fanns Anna Malmén på plats för att hålla i kvällen. Under drygt två timmar diskuterade ytterligare 11 representanter från Mariebo IK, Smålands Fotbollförbund och RF-SISU Småland föreningens utveckling. De självskattningsenkäter som gjordes för två år sedan var kvällens stora diskussionsämne och för att bli diplomerade behövde föreningen ha arbetat med alla punkter. Något som de också gjort och tagit stora kliv i. Efter presentation och diskussion av föreningsutvecklingen slutade kvällen med att Anna Malmén överräckte diplomet till Linda Uysal och Carl-Johan Svärd, ordförande i föreningen, som gjorde Mariebo IK till en diplomerad förening.

Smålands första – och Sveriges tolfte diplomerade förening

I och med utmärkelsen är Mariebo IK Smålands första diplomerade fotbollsförening – och den tolfte i hela Sverige!

– Det är med glädje vi blir en diplomerad förening. Det är ett intyg på att allt arbete vi gör - alla ledare, eldsjälar, medlemmar – gör ett bra jobb och vår förening har en väl fungerande organisation, säger Carl-Johan Svärd, ordförande Mariebo IK.

Kim Lagerkvist, idrottskonsulent för Mariebo IK från RF-SISU Småland menar att det inte är en slump att de blir Smålands första diplomerade fotbollsförening.

– Som idrottskonsulent är det jätteroligt att arbeta med Mariebo IK eftersom de hela tiden vill utveckla föreningen. Dessutom rapporterar de in ett högt antal folkbildningstimmar varje år. Det märks att det är en utbildad förening och det är något som blivit ännu tydligare nu när de har blivit diplomerade, berättar han.

Trots diplomeringen är inte arbetet över utan redan i början av november ska representanter från föreningen åka till Tranås på inspirationshelg där planeringsarbetet fortsätter.

– Vi kommer att åka till Tranås där vi bland annat ska diskutera hur vi ska fortsätta med detta nästa säsong. Vi vill dels fortsätta med spelarutbildningsplanen, dels arbeta med ett riktat värdegrundsarbete för alla lag. Till nästa säsong vill vi även involvera barn och ungdomar ännu mer i föreningen genom ett ungdomsråd, avslutar Linda som ser fram emot att fortsätta arbeta med föreningsutvecklingen.

Här kan ni läsa mer om Diplomerad förening på Svenska fotbollsförbundets hemsida.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022