Personer från Kalmar FF sitter i möte. 

Visionsarbete i Kalmar FF ger gemensam färdriktning

Med stöttning av RF-SISU Småland har Kalmar FF genomfört ett visions- och värdegrundsarbete under ett års tid i klubben. Nu har man landat i en färdriktning i en process där många i klubben har fått vara delaktiga.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

- När jag kom in i Kalmar FF 2020 så var klubben nere i en svacka och vi kände att nu måste vi ta ett nytt grepp, berättar Markus Rosenlund, klubbchef i Kalmar FF.

- Vi påbörjade ett visionsarbete som har involverat alla de intressegrupper som finns runt Kalmar FF - partners, supportrar, medlemmar, spelare, ledare och anställda. Syftet med en bred process är att färdriktningen ska genomsyra hela Kalmar FF, berättar Markus.

Process med workshops

Man höll workshops med alla grupper där deltagarna fick komma med idéer och förslag. Till slut hade man identifierat en långsiktig vision och en konkret och tydlig idé om hur klubben skulle ta sig dit - en färdriktning för Kalmar FF för de kommande fem åren. Man formulerade mål inom 4 olika områden – sportliga mål, kommersiella mål, ekonomiska mål och mål med ”Kalmar FF i hjärtat”.

- Förslaget presenterades på årsmötet som stod bakom det och nu är den processen klar men samtidigt har ju arbetet bara börjat, säger Markus.

- Det svåra med en ny värdegrund är att få med alla på tåget och få det att leva i organisationen. Det ska inte bara leva här på kontoret där några av oss jobbar, utan även bland lagen och bland ledare och medlemmar. Fördelen är att vi har involverat många i arbete och fått med både ett inifrån- och utifrånperspektiv.

Tjejsatsning på gång

Under processens gång har man också landat i att klubben ska inleda en tjejsatsning, en milstolpe i klubbens 112-åriga historia.

- Vi tog beslut om att vi ska arbeta med flickfotboll och en arbetsgrupp kommer starta upp. Vi vill vara en inkluderande klubb och då ska det självklart finnas utrymme för verksamhet för flickor, berättar Markus.

Idrottskonsulent har stöttat

Ulf Petersson, idrottskonsulent på RF-SISU Småland, har varit delaktig i Kalmar FF:s process och hållt i ramarna och varit med på alla träffar.

- I samverkan med Kalmar FF styrelse tog RF-SISU Småland fram ett anpassat dialogmaterial som användes i arbetet enligt folkbildningens metoder, säger Ulf.

Om din förening vill arbeta med visions- och värdegrundsarbete kan våra idrottskonsulenter stötta er i arbetet.

Kalmar FF:s verksamhetsidé:

Kalmar FF skall vara en fotbollsförening som tävlar med de bästa fotbollslagen i Sverige, utbildar ungdomar i fotboll av högsta nationella kvalitet och verka för ökat samhällsengagemang.

Kalmar FF:s vision:

Sveriges mest positiva fotbollsupplevelse

Kalmar FF:s värdegrund och nyckelord:

  • Engagemang
  • Tillsammans
  • Ansvarstagande
  • Glädje

Sidan publicerades: 21 september 2022