Gislaved Westbo musikkår med drill tränar inomhus. 

Anläggningsbehoven för idrottsföreningar – prioriterad fråga inför valet 2022

Inför valet 2022 är anläggningsbehoven en prioriterad fråga för idrotten. RF-SISU Småland har talat med Gislaved Westbo musikkår med drill som under många år tampats med anläggningsfrågan.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Som företrädare för idrottsrörelsen på regional och lokal nivå driver RF-SISU Småland politiska frågor av betydelse för idrotten. En prioriterad valfråga inom idrotten är att det ska finnas tillgång till bra idrottsanläggningar och idrottsmiljöer för föreningar att bedriva sina verksamheter på. Tyvärr är anläggningsproblemen i dag stora. I Småland upplever drygt en tredjedel att befintliga anläggningar är i behov av modernisering och renovering. En av fem föreningar ser även tiderna som ett problem för att bedriva deras verksamheter.

En förening som stött på anläggningsfrågan genom åren som gått är Gislaved Westbo musikkår med drill. Föreningen har funnits sedan slutet av 1800-talet men bestod till en början enbart av musikkåren innan de började ta in drillflickor. Till en början tränade drillflickorna tillsammans med musikkåren utomhus och marsch inomhus. För cirka 20 år sedan började de även med tävlingsdrill, en drillform som kräver större lokaler eftersom den bland annat innehåller gymnastiska inslag. Saga Sjödahl har varit aktiv i klubben sedan barnsben och vittnar om att anläggningsfrågan var på tapeten redan då.

– Som 13-åring hade vi problem med tiderna. Jag minns att vi tränade mitt i veckan mellan 20.00 och 22.00. Det fungerade, men det var inte optimalt i den åldern. Det blev väldigt sena kvällar, berättar Saga.

I dag är Saga drillansvarig i föreningen. Träningstiderna har blivit bättre med åren och i dagsläget tränar de inte lika sent som innan. Problemet handlar i stället om att de inte får plats i idrottshallarna i Gislaved eftersom tiderna är uppbokade av andra idrottsföreningar. Alternativet är att pendla till närliggande orter i kommunen som Anderstorp, Smålandsstenar och Reftele. En träningshall där de genomför alla sina träningar på har de inte tillgång till. Dessutom finns det ett andra svårigheter som ställer till det för drillflickorna.

– När man börjar drilla som ung fungerar det till en början bra att vara i vilket sporthall som helst men efter ett par år behöver takhöjden vara högre. Hallarna vi tränar i just nu har en takhöjd på åtta meter, men vi skulle behöva runt tio meter. Om man kollar på andra drillföreningar i Sverige har de flesta rätt höjd som gör att de kan utföra träningar ordentligt och arrangera rikstäckande tävlingar.

Brist på anläggningar har medfört att flickorna pendlar till olika idrottshallar runtom i kommunen. Resor som är uppemot 20 minuter enkel väg. Trots mycket åkande har de hittat en lösning som fungerar bra för dem.

– Inför varje säsong ställer föräldrarna upp och gör ett samåkningsschema där de samsas om att köra till träningar ett par gånger per säsong. Det gör att vi inte behöver ta fler bilar än nödvändigt och att föräldrarna slipper köra flera gånger i veckan. Det har fungerat bra och gör resorna lite enklare.

Även om det fungerar bra skulle en hall i Gislaved underlätta för föreningen. Det skulle inte minst bli mindre åkande vilket sparar tid, men även mindre släpande på utrustning.

– Vi har inte jättemycket utrustning som vi behöver ta med oss, men det är klart att det blir en process att hela tiden bära med oss grejerna till varje träning. Det hade varit mycket smidigare att ha en plats som vi hela tiden återkommer till, avslutar Saga.

Sidan publicerades: 1 september 2022